دنیای بانک و بیمه بررسی کرد

سهم ۶۴ درصدی بیمه زندگی از کیک بیمه پاسارگاد

سهم ۶۴ درصدی بیمه زندگی از کیک بیمه پاسارگاد

۶۴ درصد از کل پرتفوی بیمه پاسارگاد در ۴ ماه نخست امسال مربوط به بیمه‌های زندگی است و ۳۶ درصد باقی‌مانده سهم بیمه‌های غیرزندگی. البته سهم بیمه زندگی از کل خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه پاسارگاد هم مربوط به پرونده‌های بیمه‌های زندگی است. موضوعی که نشان می‌دهد اولویت نخست بیمه پاسارگاد همچنان در اختیار گرفتن سهم بیشتر از رشته بیمه‌های زندگی است.

جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:56

به گزارش دنیای بانک و بیمه، شرکت بیمه پاسارگاد در ۴ ماه نخست امسال ۴۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته حق بیمه جذب کرده و رشد خسارت پرداختی ایرن شرکت در مدت یادشده تنها ۲۹ درصد بوده و به این ترتیب نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی این شرکت ۲۰ درصد برآورد شده است.
جدول زیر گزارش عملکرد بیمه پاسارگاد در پایان تیرماه امسال را نشان می‌دهد:

تعداد بازدید : 717

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر