رئیس شعب بیمه آسیا خوزستان، رئیس شورای هماهنگی استان شد

  • سه شنبه 23 دی 1399 ساعت 12:27

اخبار => اخبار بیمه

رئیس شعب بیمه آسیا در استان خوزستان با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیات رییسه شورای هماهنگی استان خوزستان انتخاب شد.

 در انتخابات هیات رییسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خوزستان با حضور 27 نفر از روسای شرکت های بیمه ای مستقر در استان خوزستان، عیسی مهرآوران، رئیس شعب بیمه آسیادر استان خوزستان با اکثریت آرا به عنوان رئیس هیات رییسه شورای هماهنگی این استان برگزیده شد.
بنا بر این گزارش، همچنین در این انتخابات ، رئیس استان خوزستان بیمه سرمد به عنوان نایب رییس و سرپرست منطقه جنوب غرب بیمه پاسارگاد به عنوان دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان خوزستان انتخاب شدند.


ارسال نظر

ارسال