دنیای بانک و بیمه بررسی کرد:

رشد ۲۴ درصد حق بیمه تولیدی بیمه آسیا

رشد ۲۴ درصد حق بیمه تولیدی بیمه آسیا

شرکت بیمه آسیا موفق شده در ۴ ماه نخست امسال ۲۴ درصد به حق بیمه تولیدی‌اش نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه و همچنان با فاصله زیاد رتبه نخست را در بین شرکت‌های بیمه‌ خصوصی کشور حفظ کند. این شرکت با مدیریت مسعود بادین، در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در پایان تیرماه امسال ۴۷ درصد برآورد می‌شود.

جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 18:57

به گزارش دنیای بانک و بیمه، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه آسیا در تیرماه امسال با رشدی ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر ۶ هزار و ۶۷۶ میلیارد و ۲۸۱ میلیارد ریال برآورد شده و خسارت پرداخت شده تنها در تیرماه سال جاری توسط بیمه آسیا هم ۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال اعلام شده است.
از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال میزان حق بیمه صادره بیمه اسیا با رشدی ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۶۴۴ میلیون ریال برآورد شده و این شرکت در همین مدت ۱۰ هزار و ۶۹۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال برای جبران خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده است.
این گزارش می‌افزاید: از کل حق بیمه تولیدشده توسط شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست سال جاری، ۴۵ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۱۹ درصد در رشته بیمه درمان، ۹ درصد در رشته بیمه زندگی و ۲۷ درصد در سایر رشته‌ها بوده است. همچنین از مجموع خسارت پرداخت شده در این مدت سهم بیمه شخص ثالث و حوادث راننده۴۹ درصد ، بیمه درمان۲۲ درصد ،بیمه زندگی ۹ درصد و سایر رشته‌ها ۲۰ درصد برآورد شده است. نکته قابل تامل در عملکرد شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست امسال می‌توان به مدیریت بهینه ریسک و توازن نسبی در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی اشاره کرد.

 

تعداد بازدید : 709

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر