حق بیمه تولیدی ۲۸ درصد قد کشید

دستاورد ۲ ماهه ۹۸ کریم خان زند در بیمه نوین

دستاورد ۲ ماهه ۹۸ کریم خان زند در بیمه نوین

نگاهی به عملکرد حسین کریم خان زند در شرکت بیمه نوین نشان می دهد که این شرکت در ۲ ماه ابتدایی امسال ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال حق بیمه داشته و در مقابل ۹۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است. عمده خسارت پرداخت شده هم به پرونده های رشته بیمه درمان، شخص ثالث و زندگی اختصاص دارد.

شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 22:43

به گزارش دنیای بانک و بیمه،از مجموع کل ۸۸ میلیارد و ۸۱۴ میلیون تومان حق بیمه تولیدشده توسط بیمه نوین در مدت یادشده به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین (۲۷ درصد)، بیمه زندگی (۳۱ درصد)، بیمه درمان (۱۶ درصد)، بیمه بدنه خودرو (۱۰ درصد) و بیمه مسئولیت (۱۰) درصد اختصاص دارند. همچنین از مجموع ۷۹ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان خسارتی که بیمه نوین به بیمه گذاران پرداخت کرده، سهم بیمه درمان ۵۳ درصد، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین خودرو ۲۴ درصد و بیمه زندگی ۱۰ درصد برآورد شده است.

عملکرد شرکت بیمه نوین در 2 ماه نخست 1398

تغییرات مهم عملکرد بیمه نوین در ۲ ماه نخست ۹۸نسبت به مدت۹۷ 
 • ۶۹۳,۱۲۷ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۸۸۸,۱۴۰ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
 • ۲۸ درصد تغییر حق بیمه صادر شده نسبت به سال گذشته 
 • ۴۱۵,۱۵۳ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۷۹۵,۳۱۰ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
 • ۹۲ درصد تغییر حق خسارت پرداخت شده نسبت به سال گذشته 
 • ۶۰ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۹۰ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
تغییر در سهم رشته های بیمه از کل حق بیمه تولیدی در ۲ ماه نخست امسال نسبت به پارسال 
 • تغییر سهم رشته بیمه تکمیل درمان از ۱۷ درصد به ۱۶ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین از ۲۴ درصد به ۲۷ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه بدنه خودرو از ۶ درصد به ۱۰ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه آتش‌سوزی از ۴ درصد به ۳ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه باربری از ۲ درصد به ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مسئولیت از ۹ درصد به ۱۰ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مهندسی از ۱ درصد به ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه نفت و انرژی از ۱ درصد به صفر درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه زندگی از ۳۵ درصد به ۳۱ درصد
 
تعداد بازدید : 22

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر