سهم بیمه زندگی و اعتباری رشد کرد

دستاورد ۲ ماهه ۹۸ محمدی در بیمه میهن

دستاورد ۲ ماهه ۹۸ محمدی در بیمه میهن

کارنامه داریوش محمدی در شرکت بیمه میهن در ۲ ماه ابتدایی امسال نشان از آن دارد که سهم بیمه اعتباری در سبد پرتفوی این شرکت از نزدیک به صفر درصد در فروردین و اردیبهشت پارسال به ۱۳ درصد رشد کرده است. این شرکت که تصمیم دارد امسال از دردسر زیان انباشته خارج شود، در فروردین و اردیبهشت امسال تنها ۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال حق بیمه صادر کرده و بخش زیادی از خسارت پرداخت شده هم به ۳ رشته درمان، شخص ثالث و آتش سوزی اختصاص دارد.

شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 22:48

به گزارش دنیای بانک و بیمه،از مجموع حدود ۲۳ میلیارد تومانی حق بیمه تولید شده در شرکت بیمه میهن در ۲ ماه ابتدایی امسال ۳۶ درصد به رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۳ درصد رشته درمان، ۱۳ درصد بیمه اعتباری و ۱۴ درصد بیمه زندگی اختصاص دارد در حالی که از مجموع حدود ۳۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده ۴۳ درصد به پرونده های بیمه شخص ثالث، ۲۸ درصد بیمه درمان و ۱۹ درصد بیمه آتش سوزی مربوط می شود و به این ترتیب نسبت خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولیدی بیمه میهن در پایان اردیبهشت امسال ۱۱۸ درصد برآورد می شود./اختصاصی دنیای بانک

عملکرد شرکت بیمه میهن در 2 ماه نخست 1398

تغییرات مهم عملکرد بیمه میهن در ۲ ماه نخست ۹۸نسبت به مدت۹۷ 
 • ۲۳۴,۷۴۰ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۲۵۲,۹۱۹ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
 • ۸ درصد تغییر حق بیمه صادر شده نسبت به سال گذشته 
 • ۱۵۸,۶۸۳ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۲۹۷,۶۷۱ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
 • ۸۸ درصد تغییر حق خسارت پرداخت شده نسبت به سال گذشته 
 • ۶۸ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷ 
 • ۱۱۸ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸ 
 
تغییر در سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی 
 • تغییر سهم رشته بیمه تکمیل درمان از ۲۱ درصد به ۱۳ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین از ۴۹ درصد به ۳۶ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه بدنه خودرو از ۱ درصد به ۷ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه آتش‌سوزی از ۳ درصد به ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه باربری از ۱ درصد به ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مسئولیت از ۱۱ درصد به ۸ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مهندسی از ۵ درصد به ۵ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه حوادث از ۱ درصد به صفر درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه اعتباری از صفر درصد به ۱۳ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه زندگی از ۷ درصد به ۱۴ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه پول از ۰ درصد به ۰ درصد
 
تعداد بازدید : 7

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر