آمار

تجربه هواپیما جرمن وینگز و سرنگونی بوئینگ اوکراینی

خسارت سقوط هواپیما چگونه پرداخت می‌شود

خسارت سقوط هواپیما چگونه پرداخت می‌شود

سرنگون شدن هواپیمای مسافربری شرکت اوکراینی در نتیجه خطای انسانی پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران این سوال را ایجاد کرده که سازوکار تعیین خسارت و نحوه پرداخت آن به چه نحوی است. معاون اتکایی بیمه مرکزی در گفتگویی میزان خسارت وارده را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد کرده اما برخی کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه می‌گویند این اظهارنظرها شتابزده بوده و باید منتظر آینده ماند. دنیای بانک و بیمه تجربه سقوط هواپیمایی جرمن وینگز را به نقل از گزارش دنیای اقتصاد بازنشر می‌کند.

سه شنبه 24 دی 1398 ساعت 17:26

به گزارش دنیای بانک و بیمه، سقوط هواپیمای ایرباس خطوط هوایی "جرمن وینگز" در ٢٤مارس 2015 که ١۵٠قربانی از جمله 2 شهروند ایرانی داشت، برای شرکت‌های بیمه بیش از ٣٠٠ میلیون دلار هزینه دارد. مبلغ کل خسارت، شامل پرداخت خسارت به خانواده قربانیان سانحه، مسافرین و خدمه پرواز، پرداخت مبلغ بیمه هواپیمای ساقط شده، خسارات روانی و اقتصادی وارده به ساکنان نزدیک به محل سانحه، هزینه‌های امدادرسانی، جستجو و اصولاً کلیه هزینه‌های مربوط به محل حادثه و همچنین هزینه‌های حقوقی میگردد.
 
در میان این هزینه‌ها، میزان خسارات پرداختی به خانواده های قربانیان حادثه هوایی دو مرحله ای بوده و همچنین جنبه تحولی دارد. این خسارات با توجه به شرایط سقوط، کشور محل تابعیت قربانی، کشور مبدأ و مقصد پرواز هوایی، طبقه اجتماعی و میزان حقوق و مزایای قربانی، در صد قرابت خانوادگی بازماندگان با قربانی سانحه هوایی، میتواند افزایش یابد.

پرداخت ١٣۵هزار دلار برای هر قربانی در مرحله اول و به صورت خودکار
اما آنچه مسلم است، حداقل میزان خسارت به خانواده قربانیان مطابق با کنوانسیون بین المللی مونترال مصوب سال 1999 تعیین میگردد. پرداخت این خسارت  به نحو خودکار صورت گرفته و به هیچ وجه به اعلام و یا عدم اعلام مسئولیت شرکت مسافری هوایی مربوطه در سقوط بستگی ندارد. بنابراین، پس از سقوط هواپیما، روند پرداخت غرامت به خانواده قربانی در دو مرحله صورت میگیرد:
- مرحله نخست، پرداخت خودکار غرامت منطبق با کنوانسیون سال 1999 مونترال میباشد؛ بر این اساس، برای هر قربانی سانحه هوایی، مبلغی در حدود 135هزار دلار، حداکثر پرداخت میگردد. باستناد ماده 17 این کنوانسیون، برای پرداخت این مبلغ، شرکت مسافری هوایی نمیتواند موضوع عدم مسئولیت خود در سقوط راعنوان کند.
 - خسارت پرداختی در مرحله دوم به خانواده یک قربانی، میتواند بالغ بر چند میلیون دلار باشد
در مأورای این مبلغ، شرکت مسافری هوایی به عنوان مسئول احتمالی در سقوط مفروض میگردد، ولی اجازه دارد تا از طرق مختلف در باره عدم مسئولیت خود در سانحه سقوط اقدام کرده و مدارک و دلایل قابل قبولی را مبنی بر عدم مسئولیت احتمالی خود نزد مراجع ملی و بین المللی ذیصلاح ارائه دهد.
عدم مسئولیت شرکت جرمن وینگز در سقوط  غیر قابل دفاع است
در مورد سقوط هواپیمای ایرباس شرکت "جرمن وینگز"، این شرکت هوایی نمیتواند از این مورد استفاده نماید زیرا تحقیقات مقدماتی، کمک خلبان این شرکت را عامل اصلی سقوط هواپیما دانسته است. همچنین این شرکت آلمانی تأیید کرده است که کمک خلبان ایرباس 320 یعنی "آندرآس لوبیتز"، در سال 2009 به هنگام دوره آموزشی پرواز، دچاربیماری روان پریشی  بوده است. به رغم بیماری، او توانسته گواهینامه پرواز دریافت نماید. این موضوع، مسئولیت شرکت مسافری هوایی "جرمن وینگز" و همچنین شرکت مادر یعنی "لوفتانزا" را در سقوط 24 مارس پیش می کشد.
خانواده قربانیان با طرح شکایت، میتوانند خسارات میلیونی از شرکت "جرمن وینگز" دریافت کنند
بدین ترتیب، خانواده قربانیان این سانحه هوایی میتوانند علیه شرکت "جرمن وینگز" طرح دعوا کرده و تقاضای خسارت اضافی نمایند. آنان میتوانند در کشور مقر شرکت هوایی یعنی آلمان، یا محل اقامت دائمی قربانی، کشور مبدأ و یا مقصد، علیه شرکت "جرمن وینگز" طرح دعوا نموده و در خواست خسارت مرحله دوم را نمایند.
با توجه به این رویکرد، مرحله دوم میتواند دربر گیرنده میزان خسارت سنگینی برای شرکت های بیمه "جرمن وینگز"  باشد. خسارتی که میتواند از مرز 300 میلیون دلار فراتر رود  . "داوید لو فرانک"، کارشناس مدیریت بحران و خسارت قربانیان حوادث هوایی، در باره میزان خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه چنین میگوید:
"چند روز پس از فاصله سقوط هواپیمای ایرباس شرکت آلمانی "جرمن وینگز"، ما میتوانیم یک برآورد نسبتاً دقیق ازهزینه این سقوط برای شرکت‌های بیمه، در رأس آنها، شرکت بیمه "آلیانز" داشته باشیم.
برای پرداخت کل خسارات وارده به خانواده‌های قربانیان این سانحه که عمدتاً خسارات روانی و اقتصادی هستند، شرکت‌های بیمه مبلغی در حدود 200 میلیون یورو ذخیره کرده اند.همچنین شرکت های بیمه باید دو هزینه مهم دیگر را نیز در نظر بگیرند:
- نخست، پرداخت خسارت برای ساکنان نزدیک به محل سانحه هوایی در کوه های آلپ فرانسه. در واقع، شوک روانی ناشی از این سانحه، به اهالی ساکن در محل سقوط، حق دریافت خسارت ایجاد کرده که باید از سوی شرکت های بیمه به آنان پرداخت گردد.
- دوم، هزینه‌هایی که دولت فرانسه پس از وقوع این سانحه هوایی تقبل کرده و مبلغ قابل توجهی است باید پرداخت گردد. همانطور که میدانیم، دولت فرانسه پس از سقوط این هواپیما، نیروی انسانی و تجهیزات بسیارگسترده ای را بسیج کرده بود.
اما برای شرکت های بیمه، تمامی قربانیان از نظر پرداخت خسارت برابر نیستند؛ برخی از آنان برای شرکت‌های بیمه میتوانند بسیار گران تر تمام شوند. از آن جمله، خسارات پرداختی به خانواده دو قربانی آمریکایی این سانحه؛ در این باره، "ژان-پییر سواژ" رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی مسافربری فرانسه، میگوید، دادگستری آمریکا پس از بررسی و مسئول شناخته شدن شرکت های هواپیمایی در سقوط، میتواند دستور پرداخت حداقل چندین میلیون دلار به خانواده های قربانیان آمریکایی این سوانح را صادر نماید، این در حالی است که پرداخت خسارت در این مرحله در اتحادیه اروپا از مرز یک میلیون دلار برای هر قربانی فراتر نمیرود.
هواپیمای ایرباس 320 ساقط شده شرکت "جرمن وینگز"، در حدود 6.5 میلیون دلار بیمه شده است. با توجه به عمر 25 ساله این هواپیما، شرکت های بیمه در مقایسه با هواپیماهای مدرن و جدید تر، مبلغ هنگفتی را پرداخت نکرده و به پرداخت این مبلغ کفایت خواهند کرد.
میزان خسارت، نه تنها به ملیت، بلکه به طبقه اجتماعی و درآمد سالانه قربانی نیز  بستگی دارد
از سوی دیگر، همانطور که گفته شد، نحوه پرداخت خسارت، به غیر از ملیت قربانی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، از جمله این عوامل، میتوان به درجه قرابت خانواده با قربانی اشاره کرد. به عنوان مثال، خسارت همسر و والدین فرزندان صغیر بیش از سایر خویشاوندان است.
در همین حال، شرایط اقتصادی و در آمد سالانه قربانی نیز یکی دیگر از عواملی است که در میزان پرداخت خسارت تأثیر دارد.
شرکت بیمه "آلیانز" در رأس یک کنسرسیوم مرکب از ٣٠ شرکت بیمه
حال برگردیم به شرکت "جرمن وینگز". این شرکت یکی از شرکت های پائین دستی شرکت آلمانی "لوفتانزا میباشد. "جرمن وینگز" پروازهای ارزان قیمت را در بازار رقابتی مسافرت های هوایی تأمین میکند.یک کنسرسیوم نزدیک به 30 شرکت بیمه در زیر مجموعه شرکت معروف بیمه "آلیانز"، بیمه این شرکت هوایی را بر عهده داشته است.
شایان توجه است که این کنسرسیوم بیمه به سرپستی شرکت"آلیانز"، بیمه کننده اصلی دو هواپیمای مالزیایی بوده که در سال 2014 یکی در دریای چین ناپدید شد و دیگری در آسمان شرق اوکراین سقوط کرده است. همچنین شرکت "ایرآسیا" که یکی از پروازهای آن در "جاوا" در اندونزی سقوط کرد نیز نزد شرکت "آلیانز" بیمه بوده است.
 ذکر این نکنه حائز اهمیت است که در نظام بیمه بین المللی، مخاطرات بین شرکت های کوچک و بزرگ بیمه، بر اساس یک سلسله مراتب تقسیم میگردد. به عنوان مثال، برای تأمین بیمه شرکت های مسافربری هوایی، شرکت بیمه "آلیانز" که یکی از شرکت های بیمه مهم در این بخش است، اقدام به ایجاد یک کنسرسیوم کرده که 30 شرکت بیمه کوچکتر در آن عضو هستند.
شرکت "آلیانز"، مخاطرات احتمالی را نزد یک  شرکت غول‌آسای بیمه جهان  بیمه کرده است
از سوی یگر، در جهان چندین شرکت غول آسای بزرگ بیمه با سرمایه های نجومی وجود دارند که شرکت هایی مثل "آلیانز" را که خود شرکت بزرگی است بیمه میکنند. شرکت بریتانیایی"لویدز" از جمله غول های بزرگ بیمه جهانی است که شرکت های بزرگ بیمه را در میزان تعهداتشان بیمه میکند. شرکت بیمه "آلیانز" مخاطرات مربوط به این سقوط را، پیش تر با شرکت بریتانیایی"لویدز" تقسیم کرده بود.

تعداد بازدید : 5

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر