حمایت پژوهشکده و مؤسسه بیمه اکو از پایان‌نامه دانشجویی

پایان‌نامه "حفظ مشتریان بیمه‌های زندگی" با حمایت مشارکتی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و پژوهشکده بیمه توسط حسن قربانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش بیم‌سنجی، به رشته تحریردر آمد.

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 12:0

پایان‌نامه "حفظ مشتریان بیمه‌های زندگی" با حمایت مشارکتی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و پژوهشکده بیمه توسط حسن قربانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش بیم‌سنجی، به رشته تحریردر آمد.
 در این پایان‌نامه با استفاده از روش‌های داده‌کاوی، حفظ مشتریان بیمه‌های زندگی یک شرکت بیمه پایلوت مورد تحلیل قرار گرفته است و عوامل مؤثر بر بازخرید بیمه‌های زندگی از دو جنبه ویژگی‌های بیمه‌گذار / بیمه‌شده و قرارداد بیمه با استفاده از این روش‌ها شناسایی و میزان ارتباط آن‌ها با بازخرید بیمه‌های زندگی سنجیده شده است.

لازم به ذکر است این پایان‌نامه با راهنمایی مشترک دکتر افقی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و دکتر میترا قنبرزاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص پژوهشکده بیمه انجام شده است.

تعداد بازدید : 45

ثبت نظر

ارسال