دنیای بانک و بیمه کارنامه ۶ ماهه را بررسی کرد

جهش ۲۱۸ درصدی سود بیمه کارآفرین

جهش ۲۱۸ درصدی سود بیمه کارآفرین

سود خالص شرکت بیمه کارآفرین وابسته به گروه مالی کارآفرین در نیمه نخست امسال با جهشی ۲۱۸ درصدی مواجه شده و از ۵.۶ میلیارد تومان در نیمسال نخست پارسال به حدود ۱۷.۹ میلیارد تومان در نیمسال نخست امسال رشد کرده است. دلیل اصلی این میزان سود، رشد ۵۶ درصدی سرمایه‌گذاری شرکت بیمه کارآفرین از محل ذخایر فنی است.

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 16:45

به گزارش دنیای بانک و بیمه، رشد حق بیمه صادره شرکت بیمه کارآفرین در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با ۱۶ درصد رشد از حدود ۴۸۴ میلیارد تومان به ۵۵۹ میلیارد تومان در پایان تابستان امسال رسیده اما به دلیل رشد ۴۱ درصدی ذخایر حق بیمه نسبت به مدت مشابه پارسال، درآمد این شرکت بیمه خصوصی از حق بیمه ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. البته هزینه خسارت شرکت  بیمه کارآفریندر نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تنها ۷ درصد رشد داشته است.

برآوردها نشان می‌دهد که درآمد  بیمه کارآفرین ناشی از سرمایه‌گذاری از محل ذخائر فنی شرکت با افزایشی ۵۶ درصدی از حدود ۱۰۸ میلیارد تومان در نیمسال نخست پارسال به حدود ۱۶۸ میلیارد تومان در پایان تابستان امسال رسیده که البته این گزارش سود و زیان شرکت یادشده هنوز به تایید حسابرس نرسیده است.

پیش‌بینی می‌شود که سود خالص هر سهم شرکت  بیمه کارآفرین از ۳۲ ریال در پایان تابستان سال گذشته به با رشدی ۲۱۹ درصدی به ۱۰۲ ریال برسد با این توضیح که این شرکت در سال مالی گذشته سودی بین سهامداران تقسیم نکرده بود. سرمایه کنونی  بیمه کارآفرین ۱۷۵ میلیارد تومان است.

تعداد بازدید : 41

ثبت نظر

ارسال