جایگزینی کارت ملی بجای دفترچه بیمه تامین اجتماعی

جایگزینی کارت ملی بجای دفترچه بیمه تامین اجتماعی

از اول اسفند صدور دفترچه درمانی تامین اجتماعی متوقف خواهد شد و افراد تحت پوشش این سازمان می‌توانند با ارایه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود، از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.

شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 18:48

براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، از اول اسفندماه سال‌ ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی متوقف خواهد شد و افراد تحت پوشش این سازمان می‌توانند با ارایه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود، از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.

 

تعداد بازدید : 227

ثبت نظر

ارسال