آمار

در نشست مشترک مظلومی و کردبچه حاصل شد:

توافق پژوهشکده بیمه و بیمه تعاون

رییس پژوهشکده بیمه و مدیرعامل بیمه تعاون توافق کردند تا برای همکاری در اجرای پژوهش‌های کاربردی و عضویت بیمه تعاون در کارگروه آموزش‌های مجازی صنعت بیمه با یکدیگر همکاری کنند.

دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 4:51

به گزارش دنیای بانک و بیمه، در نشست مشترک پژوهشکده بیمه و بیمه تعاون که با حضور حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه، یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون و جمعی از معاونین و مدیران هر دو مجموعه در محل شرکت بیمه تعاون برگزار شد، بر توسعه همکاری‌های مشترک تاکید شد.

این نشست با مرور عملکرد و معرفی شرکت بیمه تعاون که تمرکز آن بر نوآوری است آغاز و در ادامه رویکردهای پژوهشکده بیمه در زمینه کاربردی‌سازی پژوهش‌های مرتبط با صنعت و برنامه‌های پیش‌رو مرور شدند.

از جمله این رویکردها تعریف و اجرای عناوین پژوهشی کاربردی توسط شرکت‌های بیمه و اجرا توسط پژوهشکده بیمه یا معرفی هیات علمی دانشگاه‌ها در چارچوب فرصت مطالعاتی، تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی در چارچوب پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها با همکاری خبرگان صنعت بیمه و تعریف و برگزاری دوره‌های خاص آموزشی و تخصصی بیمه هستند که توسط رئیس پژوهشکده بیمه تشریح شد.

در ادامه نیز یونس مظلومی به بیان عناوین پژوهشی و کاربردی مد نظر شرکت بیمه تعاون جهت بهره‌گیری از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پرداخت. در این نشست توافق شد تا پژوهشکده بیمه در زمینه اجرای پروژه‌های مد نظر بیمه تعاون به طور مستقیم یا از طریق معرفی هیات علمی مشارکت داشته باشند؛ پژوهشکده بیمه از زیرساخت‌ها و تجربیات آموزشی مجازی بیمه تعاون به منظور بازتعریف آموزش‌های مجازی صنعت بیمه بهره ببرد و این شرکت به عضویت کارگروه مربوطه درآید.

ضمناً نظر به تجربیات حرفه‌ای مدیرعامل بیمه تعاون، توافق شد تا وی به عنوان مدرس و عضو کمیته تعریف آموزش‌های تخصصی صنعت بیمه و داخلی‌سازی آموزش‌های موسسه بیمه‌ای چارترد (CII) با پژوهشکده بیمه همکاری داشته باشد.

تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر