در شورای عمومی سندیکا انجام شد؛

تصویب شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای

تصویب شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای

دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با اجماع اعضا در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تصویب شد.

سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 10:34

 دستورالعمل شرایط عمومی برگزاری مناقصات بیمه ای با هدف بهبود محیط کسب و کار صنعت بیمه که با تکلیف شورای عمومی، در بدنه کارشناسی سندیکای بیمه گران ایران تهیه شده بود در جلسه امروز این شورا مطرح و تصویب شد.

در جلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران که به میزبانی بیمه دی برگزار شد؛ دستورالعمل فوق الذکر پس از طی مراحل کارشناسی دقیق در شورای معاونان فنی، بررسی نهایی در کمیسیونهای فنی و مالی و تصویب در هیئت رئیسه سندیکا به رای گذاشته شد و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا ، این دستورالعمل که یک تصمیم صنفی است با اجماع حاضران تصویب شد.

تعداد بازدید : 45

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر