تصویب تاسیس بیمه اتکایی پارس

  • سه شنبه 4 آذر 1399 ساعت 11:52

اخبار => اخبار بیمه

شورای عالی بیمه با ورود شرکت تازه ای به بازار اتکایی کشور موافقت کرد و تاسیس بیمه اتکایی پارس به تصویب این شورا رسید.
تصویب تاسیس بیمه اتکایی پارس

 سرمایه اولیه این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان است و تا دو سال آینده به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد ، ۷۰ درصد سرمایه توسط سهامداران و ۳۰ درصد آن پذیره نویسی خواهد شد.

هیات موسس بیمه اتکایی پارس را گروه مالی پارسیان تشکیل می دهند.

هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان برای اخذ مجوز تاسیس اتکایی پارس تلاش کرد و توانست این مجوز را اخذ نماید.


ارسال نظر

ارسال