آمار

تشکیل میز مطالعات اجتماعی بیمه در پژوهشکده بیمه

میز مطالعات اجتماعی بیمه به منظور مطالعه و پژوهش ابعاد اجتماعی و فرهنگی بیمه در جامعه ایرانی از ابتدای مهر ماه سال جاری در پژوهشکده بیمه آغاز به کار کرده است.

دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 18:55

به گزارش دنیای بانک و بیمه، هدف از ایجاد میز مطالعاتِ اجتماعیِ بیمه آن است که از رهگذر تعریف و مدیریت پژوهش ها، تالیف، ترجمه و نشر کتب تخصصی مرتبط و برگزاری نشست های علمی، ابعاد موجودیت فرهنگی واجتماعی بیمه با به کارگیری دانش های اجتماعی مانند جامعه شناسی و مردم شناسی و با مشارکت اساتید و پژوهشگران این دانش ها مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.
این گزارش می افزاید با آنکه بیمه هم به لحاظ سازمان و هم از جهت مخاطبان ومشتریان، نهادی اقتصادی است که در بستر ارتباطات اجتماعی حیات دارد، پیش از این چندان که شایسته است از این نظرگاه بدان پرداخته نشده است و موضوعاتی مانند تاریخ اجتماعی بیمه، فرهنگ بیمه، سرمایه اجتماعی بیمه، جامعه شناسی ریسک، ابعاد مردم شناختی پوشش بیمه و آسیب شناسی اجتماعی سازمان ها و خدمات بیمه، کم و بیش مغفول مانده اند.

تعداد بازدید : 0

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر