تبریک مدیرعامل به مناسبت سالروز تأسیس بیمه سینا

</