توسط بیمه مرکزی انجام گرفت؛

تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان

تایید سطح دو توانگری مالی بیمه آرمان

یمه مرکزی سطح دو توانگری مالی شرکت بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸ را مورد تایید قرار داد.

چهارشنبه 6 آذر 1398 ساعت 3:30

به گزارش دنیای بانک و بیمه، به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آرمان، در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(شماره۶۹) و حسب بررسی های به عمل آمده بر اساس اطلاعات صورت های مالی سال ۱۳۹۷، بیمه مرکزی سطح دو توانگری مالی شرکت بیمه آرمان در سال ۱۳۹۸ را مورد تایید قرار داد.

تعداد بازدید : 5

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر