بیمه سرمد افزایش سرمایه می دهد

بیمه سرمد افزایش سرمایه می دهد

پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه سرمد به بورس برای تحقق سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی اعلام شد.

یکشنبه 18 تیر 1396 ساعت 22:6

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیمه سرمد در اطلاعیه ای در کدال پیشنهاد افزایش سرمایه ی خود را به بورس اعلام کرد.

این شرکت اعلام کرد؛ با توجه به جزء "ب" ماده ۱۳دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ بیست و سوم اسفند ماه سال 95 هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته به منظور حفظ حداقل سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت در تمامی رشته های بیمه ای ارائه می شود.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این باره اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت

 

تعداد بازدید : 9

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر