آمار

بیشترین وکمترین شکایت از شرکت‌های بیمه

بیشترین وکمترین شکایت از شرکت‌های بیمه

بیمه مرکزی بیشترین و کمترین شکایات واصله و رد شده از شرکت های بیمه را اعلام کرده که طی آن بیمه ایران بدلیل داشتن بیشترین سهم از بازار، بیشترین تعداد شکایات را از آن خود کرده است.

یکشنبه 7 مرداد 1397 ساعت 4:1

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیمه مرکزی فهرست تعداد شکایات واصله، از شرکت های بیمه را تا پایان خردادماه سال جاری اعلام کرده که براین اساس تعداد۲۸۸ فقره شکایت از بیمه ایران دریافت واصل شده اما ۸۷ شکایت آن ناوارد بوده است. این شرکت با داشتن ۱۸.۱۶ درصد از تعداد شکایات بیشترین شکایات را از بیمه گذاران داشته که البته به دلیل سهم حدود ۳۰ درصدی آن از بازار بیمه طبیعی بوده و رقم خوبی محسوب می شود.

بعد از بیمه ایران، بیمه رازی با ۸۷ فقره شکایت( ۶.۸۷ درصد) که ۱۱ فقره آن ناوارد بوده در رده دوم و بیمه آسیا با ۹۳ فقره شکایت (۶.۱۴ درصد) که ۲۵ فقره آن وارد بوده در رده سوم بیشترین شکایات قرار دارند. بیمه ملت با سهم ۵.۸۷ درصدی از کل شکایات، بیمه دانا با ۵.۶۹ درصد، بیمه پارسیان با ۵.۳۳ درصد و بیمه البرز با ۵.۵۱ درصد از شکایات واصله در رده بعدی این جدول قرار دارند.

با این حال شرکت بیمه آسماری که تنها چند سال از فعالیت آن می گذرد و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارد با ۱۰ شکایت (۰.۳۶ درصد) که ۶ مورد آن ناوارد بوده کمترین شکایات را داشته است. بعد از این شرکت، شرکت های بیمه سرمد با ۱۱ شکایت (۰.۸۱ درصد) و بیمه ما با ۱۳ فقره شکایت (۰.۹۰ درصد) در رده های دوم و سوم کمترین شکایات قرار داشته اند. با این حال باید توجه داشت که سهم این شرکت ها از بازار بیمه بسیار کمتر از شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، پارسیان و ملت است.

از سوی دیگر براساس جدول منتشر شده بیمه میهن با متوسط ۴۸ روز زمان برای پاسخگویی به شکایات واصله بیشترین زمان را برای پاسخگویی به این شکایات از آن خود کرده است. بعد از این بیمه میهن، بیمه آرمان با ۳۴ روز و بیمه رازی با ۳۱ روز در رده های دوم و سوم این موضوع قرار دارند.

این در حالی است که بیمه ایران که بیشترین شکایات را داشته با متوسط ۱۶ روز زمان پاسخگویی آمار مناسب تری داشته است. کمترین مدت زمان پاسخگویی به شکایات نیز متعلق به شرکت بیمه ایران با تنها ۲ روز بوده است. بعد از این شرکت، بیمه کوثر با متوسط پاسخگویی ۴ روز و بیمه آسماری با ۵ روز در رده های بعدی این موضوع قرار دارند.

تعداد بازدید : 1

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر