آمار

اویارحسین رییس کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران شد

اویارحسین رییس کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران شد

هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان با رای اعضای کمیسیون فنی سندیکا بعنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.

دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 21:25

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  در جلسه شورای عمومی آقایان هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، محمد حیدری مدیرعامل بیمه کارآفرین، دکتر مهدی مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون، دکتر مجتبی عطری مدیر فنی بیمه دانا و علی اصغر عنایت رئیس شورای فنی بیمه پارسیان به عنوان اعضای کمیسیون فنی سندیکا انتخاب شدند.
همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون، اویار حسین به عنوان رییس و حسن دهگاهی به عنوان دبیر کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

 

تعداد بازدید : 0

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر