آموزش وصول مطالبات و پرداخت خسارت سرمد

این دوره‌های آموزشی به صورت آنلاین توسط کارشناسان مالی ستاد مرکزی برای کارشناسان مالی شعب در سراسر کشور برگزار شد و تمامی مباحث وصول مطالبات، پرداخت خسارت و کسر از حقوق در یک دوره 4 ساعته آموزش داده شد. 

یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 22:14

این دوره‌های آموزشی به صورت آنلاین توسط کارشناسان مالی ستاد مرکزی برای کارشناسان مالی شعب در سراسر کشور برگزار شد و تمامی مباحث وصول مطالبات، پرداخت خسارت و کسر از حقوق در یک دوره 4 ساعته آموزش داده شد. 

این دوره‌، با همکاری واحد آموزش سرمایه انسانی و مدیریت امور مالی بیمه سرمد و با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان مالی شرکت برگزار شد. 

تعداد بازدید : 184

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال