افزایش سقف پوشش‌های بیمه زندگی معلم

افزایش سقف پوشش‌های بیمه زندگی معلم

به منظور توسعه خدمات و سرویس‌دهی مناسب به بیمه‌گذاران بیمه معلم ، سقف پوشش‌های مختلف بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری با رعایت دستورالعمل‌های موجود افزایش یافت.

شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:29

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم و به نقل از سعید گیوه‌چی، مدیر بیمه‌های عمر و زندگی ، این شرکت بیمه‌ای پس از ارائه خدمات‌رسانی در زمینه بیمه‌های زندگی و پوشش‌های مرتبط با آن ، شرایط ویژه‌ای را در قالب افزایش قابل توجه سقف تعهدات بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌دهد.

افزایش پوشش‌های بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری بیمه معلم به شرح ذیل است:

• افزایش سرمایه فوت به هرعلت تا سقف 10 میلیارد ریال

• افزایش سرمایه فوت به علت حادثه تا سقف 6 میلیارد ریال (مجموع فوت حادثه و عادی تا سقف 16 میلیارد ریال)

• افزایش سرمایه نقص عضو در اثر حادثه تا سقف 6 میلیارد ریال

• افزایش سقف هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه 1.200.000.000 ریال (حداکثر 20% سرمایه بیمه فوت عادی)

• افزایش سقف پوشش بیماری‌های خاص از مبلغ 500 میلیون ریال به 1 میلیارد ریال (حداکثر 30% سرمایه فوت عادی)

خاطرنشان می‌سازد، با اطلاع‌رسانی گسترده در شعب و شبکه فروش سراسر کشور، این فرصت منحصر بفرد به منظور انتخاب صحیح پوشش‌ها برای بیمه‌گذاران توسط شبکه فروش ارائه می‌شود.

تعداد بازدید : 237

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال