کارنامه ۹۸ اویار حسین در صنعت بیمه

استمرار روند پیشرفت بیمه پارسیان

استمرار روند پیشرفت بیمه پارسیان

دنیای بیمه: شرکت بیمه پارسیان هم از جمله شرکت‌های خصوصی است که ثبات مدیریتی را با مدیرعاملی هادی اویارحسین در سال‌های اخیر تجربه می‌کند و استمرار روند پیشرفت این شرکت از حیث افزایش حق بیمه تولیدی و مدیریت ریسک در عین افزایش به موقع خسارت‌ها نشان می‌دهد که بیمه پارسیان همچنان در رقابت با دیگر شرکت‌ها برای افزایش سهم خود در بازار جدی است. به ویژه اینکه سیاست افزایش فروش بیمه‌های زندگی و کنترل سهم رشته‌های دارای پتانسیل خسارت بالا در دستور کار بیمه پارسیان قرار دارند.

جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 15:49

به گزارش دنیای بانک و بیمه، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پارسیان در پایان سال ۱۳۹۸ با رشدی ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۸ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال رسیده است.از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پارسیان در مدت یادشده ۴۴ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۱۰ درصد مربوط به رشته‌های بیمه زندگی، ۲۱ درصد متعلق به رشته بیمه درمان و ۲۲ درصد متعلق به سایر رشته‌ها بوده است.

شرکت بیمه پارسیان در پایان سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال خسارت به بیمه‌گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده از کل خسارت پرداخت‌شده توسط شرکت بیمه پارسیان در سال گذشته ۴۲ درصد، سهم بیمه درمان ۳۲ درصد، سهم بیمه زندگی ۷ درصد و سهم سایر رشته‌های بیمه هم ۲۰ ارزیابی شده است.

ارزیابی دنیای بیمه: کارنامه بیمه گری شرکت بیمه پارسیان در سال گذشته که هم‌اکنون مدیریت آن را هادی اویار حسین بر عهده دارد، نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی این شرکت ۳۶ درصد و خسارت پرداخت‌شده هم ۹ درصد رشد کرده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی از ۶۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ با -۱۴ واحد درصد تغییر به ۵۳ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.

 

تعداد بازدید : 38

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر