نظرسنجی رویترز نشان داد:

فدرال رزرو ۲ بار نرخ بهره را افزایش می دهد

دنیای بانک: تازه ترین نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲ بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

پنجشنبه 29 بهمن 1394 ساعت 6:16

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از رویترز، نظرسنجی از تحلیلگران اقتصادی حاکی است که نگرانی ها نسبت به اوضاع اقتصادی جهان و تورم نمی تواند مانعی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده شود.

بر اساس این گزارش فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر برای نخستین بار در ده سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد که به اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی این اقدام نادرستی بوده و جانت یلن مجبور خواهد شد تا طی ماه های آینده این سیاست را اصلاح نماید.

نظرسنجی از بیش از 80 کارشناس ارشد اقتصادی نشان می دهد که فدرال رزرو آمریکا در سه ماه دوم امسال بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد و تا پایان امسال نیز یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش می دهد. در پایان امسال نیز فدرال رزرو آمریکانرخ بهره را به 0.75 درصد تا یک درصد خواهد رساند.

در نظرسنجی ماه گذشته رویترز، کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بالاتری را برای آمریکا تا پایان امسال پیش بینی کرده بودند.

سام بولارد تحلیلگر ارشد اقتصادی بانک ولس فارگو تاکید کرد: اگر اوضاع اقتصادی بهبود پیدا نکند، فدرال رزرو تا پایان امسال حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احتمال اینکه فدرال رزرو امسال یک بار نرخ بهره را افزایش دهد، بیش از 75 درصد خواهد بود.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که فدرال رزرو تا اواسط 2017 میلادی اقدامی برای افزایش نرخ بهره انجام نخواهد داد ولی پس از آن نرخ بهره را 4 بار افزایش می دهد و به بیش از 1.25 تا 1.5 درصد خواهد رساند.

برپایه گزارش سایت طلا، جانت یلن در اظهارات اخیر خود در کنگره و سنای آمریکا نیز تاکید کرد که فدرال رزرو همچنان برسیاست خود برای افزایش تدریجی نرخ بهره پایبند خواهد بود.

برخی تحلیلگران اقتصادی نیز پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در نشست ماه مارس نرخ بهره را افزایش خواهد داد. گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افزایش ریسک رکود اقتصادی فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد تا پایان امسالنرخ بهره را مجددا کاهش دهد.

احتمال بازگشت اقتصاد آمریکا به رکود تا پایان امسال از سوی تحلیلگران در این نظرسنجی 20 درصد اعلام شده است. این رقم در نظرسنجی ماه قبل به 15 درصد و در نظرسنجی دسامبر به 10 درصد رسیده بود.

تعداد بازدید : 5

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر