شاپرک گزارش داد؛

ثبت دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون تراکنش در مرداد

ثبت دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون تراکنش در مرداد

بر اساس گزارش منتشره از سوی شرکت شاپرک در مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تراکنش شاپرکی به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده است.

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 22:42

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  پنجاهمین گزارش اقتصادی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور گزارش وضعیت و بررسی شبکه پرداخت الکترونیک در مردادماه منتشر شد؛  در این گزارش اعلام شده است که در مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شبکه شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است؛ لازم به ذکر است که ارزش تراکنش‌های شاپرکی  (مبلغ) ۱.۱۱ درصد نسبت به ماه گذشته (تیر ماه) کاهش اما تعداد تراکنش‌ها ۰.۶۲ درصد در مدت مشابه افزایش داشته است.

کارتخوان صاحب بیشترین سهم در میان ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت

بر اساس گزارش شرکت شاپرک بالغ بر ۸۸.۱۲ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) و سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۵.۸۰ و ۶.۰۸ درصد بوده است؛ گزارش شاپرک در خصوص سهم ابزارهای پذیرش از نظر تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که ابزار کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی کاهش سهم داشته اما از سویی دیگر ابزار پذیرش موبایلی در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته رشد داشته است.

به پرداخت ملت در جایگاه نخست شرکت‌های پرداخت الکترونیک

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در مرداد ماه ۹۸  حاکی از آن است که شرکت‌های به پرداخت ملت با ۲۱.۷۷ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷۷ و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۴.۷۵ درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم  بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند؛ از سویی دیگر کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دموند با سهم ۰.۶۰ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است.

از سویی دیگر، نمودار سهم بازار شرکت‌های PSP از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی نشان می‌دهد که بیشترین سهم از  مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در مرداد ماه متعلق به شرکت‌های  پرداخت الکترونیک به پرداخت ملت با ۲۳.۹۷ درصد سهم، پرداخت الکترونیک سامان با ۱۵.۴۶ درصد و کارت اعتباری ایران کیش با ۱۳.۰۸ درصد بوده است؛ یکی از مسائل مهم که باید در این نمودار به آن توجه داشت وضعیت کارت اعتباری ایران کیش و تجارت الکترونیک پارسیان است که در آن کارت اعتباری ایران کیش با ۸.۲۰ درصد از تعداد تراکنش‌های شاپرکی مرداد ماه در بخش مبلغ سهم ۱۳.۰۸ درصدی و جایگاه سوم را کسب کرده این در حالی است که تجارت الکترونیک پارسیان که در زمینه تعداد تراکنش‌های شاپرکی با سهم ۱۴.۷۵ درصدی جایگاه سوم را در اختیار داشت در زمینه مبلغ تراکنش‌ها جایگاه چهارم را با ۱۱.۰۸ درصد از سهم بازار به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که کمترین سهم از نظر مبلغ تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت الکترونیک مشابه با وضعیت سهم بازار PSPها از نظر تراکنش متعلق به الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۴۷ درصدی است.

آسان پرداخت، به پرداخت و پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب بیشترین تراکنش در ابزارهای پذیرش اینترنتی، کارتخوان و موبایلی را کسب کردند

گزارش شبکه پرداخت الکترونیکی کارت در مرداد ماه سال جاری در خصوص سهم هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد که بیشترین سهم از ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک به پرداخت ملت بوده و بیشترین سهم از ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب متعلق به شرکت‌های آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سامان بوده است.

صدرنشینان شرکت‌های PSP در مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش/ به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان

این گزارش در زمینه سهم شرکت‌های پرداخت در زمینه مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در مرداد ماه سال ۹۸ می‌افزاید که شرکت پرداخت الکترونیک سامان علاوه بر بیشترین سهم از نظر تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی بیشترین مبلغ در تراکنش‌های موبایلی مرداد ماه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین شرکت به پرداخت ملت در رتبه نخست بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی ابزارهای پذیرش کارتخوان و اینترنتی قرار گرفته است.

بانک ملت بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در بخش پذیرندگی در اختیار دارد

گزارش مرداد ماه شرکت شاپرک از سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که بانک ملت با ۲۴.۱۵ درصد، بانک ملی ایران با ۱۲.۱۳ درصد و بانک کشاورزی با ۷.۴۳ درصد در رتبه‌های اول تا سوم بیشترین سهم در میان بانک‌های پذیرنده از تراکنش‌های شبکه پرداخت  قرار گرفته‌اند.

در ادامه این گزارش در زمینه وضعیت سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت اعلام شده است که بانک ملت با سهم ۲۳.۴۴ درصدی، بانک صادرات ایران با ۱۱.۵۶ درصد و بانک ملی ایران با سهم ۱۱.۳۴ درصدی در جایگاه اول تا سوم بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش‌های شبکه پرداخت قرار گرفته‌اند./ایبنا

 

تعداد بازدید : 51

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر