افزایش سرمایه به پرداخت ملت

افزایش سرمایه به پرداخت ملت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پرداخت ملت به منظور افزایش سرمایه برگزار می شود.

چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 19:26

جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ به آدرس: تهران، چهار راه فرمانیه. خیابان پاسداران شمالی خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت پلاک ۱۱ و ۱۳ برگزار می شود.

دستور جلسه این مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۱۰۷ درصد از مبلغ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد بود.

تعداد بازدید : 21

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال