افزایش سرمایه به پرداخت ملت

  • چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 19:26

اخبار => شرکتها

مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پرداخت ملت به منظور افزایش سرمایه برگزار می شود.
افزایش سرمایه به پرداخت ملت

جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ به آدرس: تهران، چهار راه فرمانیه. خیابان پاسداران شمالی خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت پلاک ۱۱ و ۱۳ برگزار می شود.

دستور جلسه این مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۱۰۷ درصد از مبلغ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ خواهد بود.


ارسال نظر

ارسال