طی روز جاری؛

حجم عرضه در سامانه نیما 27 درصد افزایش یافت

حجم عرضه در سامانه نیما 27 درصد افزایش یافت

حجم عرضه ارز به صورت حواله و اسکناس در روز جاری افزایش یافت.

دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 18:47

بر اساس اطلاعات دریافتی از معاملات ارزی در بازار دوم، حجم عرضه ارز به صورت حواله (در بستر سامانه نیما) نسبت به روز کاری قبل حدود ٢٧ درصد افزایش یافت و بالغ بر ۱۶۸ میلیون یورو شد. 

علاوه بر این در بازار متشکل معاملات ارزی نیز بیش از ٨۵ میلیو