اختصاصی دنیای بانک و بیمه + نمودار

کورس سهام بانک‌های تجارت و صادرات

کورس سهام بانک‌های تجارت و صادرات

سهام بانک‌های تجارت و صادرات ایران در معاملات امروز ۹ مهر ۱۳۹۸ بیشترین رشد ارزش را تجربه کرد و البته بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که ارزش سهام بانک‌های اقتصاد نوین، کار‌آفرین در بورس و موسسه اعتباری ملل به همراه بانک‌های سامان، دی و سرمایه بیشترین ریزش را داشت.

چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 13:20

به گزارش دنیای بانک و بیمه،روند قیمت سهام بانک‌های بورسی در پایان معاملات امروز بازار سهام نشان می‌دهد: 

 • ارزش سهام بانک تجارت با ۳.۶۹ درصد تغییر به ۵۶۲ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک صادرات ایران با ۳.۵۶ درصد تغییر به ۶۴۰ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک‌پارسیان‌ با ۳.۱۱ درصد تغییر به ۳,۷۱۱ ریال رسید.
 • ارزش سهام پست بانک ایران با ۰.۳۰ درصد تغییر به ۵,۶۶۰ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک پاسارگاد با -۰.۱۹ درصد تغییر به ۲,۶۴۸ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک خاورمیانه با -۰.۵۵ درصد تغییر به ۴,۳۱۰ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک سینا با -۰.۷۵ درصد تغییر به ۲,۹۰۸ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک‌اقتصادنوین‌ با -۱.۱۸ درصد تغییر به ۴,۶۸۰ ریال رسید.
 • ارزش سهام بانک‌ کارآفرین‌ با -۲.۱۴ درصد تغییر به ۳,۶۱۹ ریال رسید.

نبض قیمت سهام بانک‌ها و موسسه اعتباری در فرابورس 

 • هر سهم بانک آینده با ۱.۴۱ درصد تغییر، ۱,۸۰۲ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم بانک گردشگری با ۰.۱۶ درصد تغییر، ۱,۸۲۵ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم موسسه اعتباری توسعه با ۰.۰۴ درصد تغییر، ۲,۳۷۸ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم بانک ایران زمین با -۱.۹۴ درصد تغییر، ۱,۸۱۵ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم بانک سرمایه با -۲.۲۲ درصد تغییر، ۱,۴۰۹ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم بانک دی با -۲.۵۷ درصد تغییر، ۴,۱۶۲ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم بانک سامان با -۲.۷۵ درصد تغییر، ۳,۳۹۷ ریال قیمت خورد.
 • هر سهم موسسه اعتباری ملل با -۳.۸۳ درصد تغییر، ۲,۷۶۱ ریال قیمت خورد.

تعداد بازدید : 22

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر