نظر حسابرس درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه بانک پاسارگاد

نظر حسابرس درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه بانک پاسارگاد

حسابرس قانونی بانک پاسارگاد نظر رسمی خود درباره صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گروه مالی بانک پاسارگاد را منتشر کرد. در این گزارش به مورادی از جمله ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، مالیات‌، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و طلب قدیمی بانک پاسارگاد از بانک مرکزی بابت برداشت شبانه از حساب این بانک در دولت گذشته اشاره شده است.

یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 3:47

به گزارش دنیای بانک و بیمه، متن گزارش حسابرس قانونی بانک پاسارگاد را بخوانید:

علیرغم اقدامات انجام‌شده به‌منظور تکمیل و تحکیم وثایق و اعتبار سنجی تسهیلات اعطایی توسط بانک در رعایت بخشنامه‌ها و مقررات مقام ناظر و احتساب مبلغ ۴.۴۶۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها طی دوره مورد گزارش، بررسی‌های انجام‌شده در رابطه با سرفصل مزبور مبین عدم طبقه‌بندی مناسب بخشی از تسهیلات غیر جاری و متناسبا احتساب ذخیره مورد نیاز در حساب‌ها در انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغی بوده است. در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده، مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره ٩٦٧٧٨/۹۷ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی در رابطه با شناسایی درآمد توسط مؤسسات اعتباری بابت مطالبات غیرجاری از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی حدوداً به مبلغ ۴.۷۰۰ میلیارد ریال رعایت نشده است. به نظر این موسسه تعدیل سود و زیان دوره به طرفیت مطالبات بانک ضروری است لیکن تعیین رقم دقیق آن به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مورد لزوم در حال حاضر میسر نشده است.

&nbs