آمار

پس از ۶ بار آگهی

مزایده بانک سینا مشتری نداشت

مزایده بانک سینا مشتری نداشت

بانک سینا با شفاف‌سازی در ارتباط با آگهی مزایده سهام شرکت توسعه اعتماد مبین اعلام کرد که به علت عدم رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده توسط پیشنهاددهنده، جلسه بازگشایی پاکت‌های مزایده در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه امسال به نتیجه نرسیده است. این برای ششمین بار است که بانک سینا برای فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبنی آگهی داده است.

چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 11:15

به گزارش دنیای بانک و بیمه،بانک سینا با شفاف‌سازی در ارتباط با آگهی مزایده سهام شرکت توسعه اعتماد مبین اعلام کرد که به علت عدم رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده توسط پیشنهاددهنده، جلسه بازگشایی پاکت‌های مزایده در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه امسال به نتیجه نرسیده است. این برای ششمین بار است که بانک سینا برای فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبنی آگهی داده است.

تعداد بازدید : 1

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر