فرابورس اعلام کرد؛

محدودیتهای جدید معاملات اوراق وام مسکن دو بانک

شرکت فرابورس ایران محدودیت های جدید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای دو بانک دولتی را اعلام کرد.

یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 15:42

شرکت فرابورس ایران محدودیت‌های جدید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دو بانک دولتی مسکن و ملی را طبق مصوبات شورای پول و اعتبار به شرح زیر اعلام کرد:
1- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن (تسه) به مدت 4 ماه خواهد بود.
2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن باقی مانده، اعمال نخواهد شد. لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9707، تسه 9708، تسه 9709 و تسه 9710 مشمول محدودیت مذکور نیست .
3- در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است .
4- متقاضیان خرید باید محدودیت‌ها را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند . تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

شرایط اوراق گواهی حق تقدم استفاده از وام مسکن بانک ملی :
1- اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی جهت نقل و انتقال در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی تملی 7101 و قبل از آن از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 3 سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی جهت نقل و انتقال در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی است.
2- اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد است.
3- محدودیت حجمی هر سفارش خرید یعنی حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین شده است.

تعداد بازدید : 35

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر