ادامه رشد قیمت سهام بانک آینده

قیمت سهام ۱۰ بانک مثبت ماند

قیمت سهام ۱۰ بانک مثبت ماند

بانک‌های آینده، اقتصاد نوین‌، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان‌، صادرات ، ملت، پست بانک ، سامان، تجارت و سرمایه در پایان معاملات سهام در بورس و فرابورس ایران با رشد ارزش سهام خود مواجه شدند و در مقابل ارزش سهام بانک‌های کارآفرین، سینا و گردشگری با کاهش همراه بود. آنهم در روزی که شاخص کل بورس تهران ۵۳۲ واحد ریزش کرد.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 3:20

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،داد و ستد سهام در بورس تهران در صنعت بانکداری باعث شد تا نماد بانک ملت ۱۷۴ واحد، بانک پاسارگاد ۸۹ واحد، بانک صادرات ۸۲ واحد، بانک تجارت ۸۱ واحد، بانک اقتصاد نوین ۵۶ واحد، بانک پارسیان ۴۵ واحد، بانک خاورمیانه ۳۲ واحد، پست بانک .۶۵ واحد اثر مثبت بر شاخص کل بورس داشته باشد. 

ارزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس ایران - 98/02/15
نماد نام شرکت دیروز امروز تغییر درصد تغییر EPS P/E
وآیند بانک آینده            1,626             1,787 161 9.9 60 29.78
ونوین بانک اقتصادنوین‌            3,351             3,515 164 4.89 -51 -68.92
وخاور بانک خاورمیانه            3,713             3,889 176 4.74 482 8.07
وپاسار بانک پاسارگاد            1,478             1,546 68 4.6 62 24.94
وپارس بانک پارسیان‌            1,764             1,837 73 4.14 324 5.67
وبصادر بانک صادرات ایران                 477                 495 18 3.77 -146 -3.39
وبملت بانک ملت            3,568             3,702 134 3.76 139 26.63
وپست پست بانک ایران            2,260             2,338 78 3.45 -420 -5.57
سامان بانک سامان            1,746             1,806 60 3.44 64 28.22
وتجارت بانک تجارت                 429                 443 14 3.26 -146 -3.03
سمایه بانک سرمایه            1,067             1,081 14 1.31 -18741 -0.06
توسعه اعتباری توسعه            1,541             1,541 0 0 188 8.20
حکمت بانک حکمت ایرانیان            1,000             1,000 0 0 -20 -50.00
وکوثر2 موسسه اعتباری کوثر             1,000             1,000 0 0 16 62.50
وقوام2 بانک قوامین            1,000             1,000 0 0 -69 -14.49
وانصار2 بانک انصار            2,086             2,086 0 0 349 5.98
حکمت2 بانک حکمت ایرانیان            1,000             1,000 0 0 -20 -50.00
وکوثر موسسه اعتباری کوثر             1,000             1,000 0 0 16 62.50
وشهر بانک شهر                 834                 834 0 0 288 2.90
وقوام بانک قوامین            1,000             1,000 0 0 -69 -14.49
ومهر2 بانک مهر اقتصاد            1,000             1,000 0 0 234 4.27
ومهر بانک مهر اقتصاد            1,000             1,000 0 0 234 4.27
وکار بانک کارآفرین‌ 1937.00 1,931 -6 -0.31 -140.00 -14
وسینا بانک سینا 1424.00 1,401 -23 -1.62 90.00 16
وگردش بانک گردشگری 1357.00 1,328 -29 -2.14 - -
www.donyayebank.ir پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه 

 

تعداد بازدید : 32

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر