آمار

هر سهم سیمان باقران ۸.۸ درصد رشد کرد

عروسی در کوچه سهامداران سیمانی

عروسی در کوچه سهامداران سیمانی

سهامداران شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس و فرابورس امروز شاهد رشد مثبت ارزش دارایی‌های خود بودند و پس از سیمان باقران با ۸.۸ درصد، ارزش نمادهای ساروج و سخاش بالای ۴ درصد و نمادهای سفارس، سبهان، سشمال، سرود و سبزوا بالای ۴ درصد رشد را تجربه کردند.

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 13:15

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، امروز 28 اردیبهشت 1398 تنها ارزش سهام 2 شرکت سیمانی هرمزگان و مازندران اندکی افت کرد و بالغ بر 13 هزار و 41 سهم در گروه صنایع سیمان، آهک و گچ به ارزش 397 میلیارد و 28 میلیون و 256 هزار و 551 سهم داد و ستد شد.

 

تغییرات سهام شرکت‌های سیمانی در بورس و فرابورس - 1398/02/28
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
سباقر سیمان باقران 5,441,754 394 10,499,329,360 1,929 8.8
ساروج بین المللی ساروج بوشهر 770,914 208 2,829,002,461 3,670 5.58
سخاش سیمان خاش‌ 61,667 28 1,027,742,222 16,666 5
سفارس سیمان فارس‌وخوزستان 22,958,059 1,000 81,153,724,639 3,535 4.99
سخوز سیمان خوزستان 11,717,496 898 77,019,297,464 6,573 4.93
سبهان سیمان بهبهان‌ 654,878 550 30,480,465,543 46,544 4.9
سشمال سیمان شمال‌ 3,586,746 370 7,047,555,888 1,965 4.63
سرود سیمان شاهرود 1,864,157 295 4,062,205,980 2,179 4.36
سبزوا سیمان لار سبزوار 1,800,461 244 4,291,982,024 2,384 4.01
ساربیل سیمان آرتا اردبیل 98,208 90 1,177,541,854 11,990 3.69
سکرد سیمان کردستان 12,366,421 994 28,470,834,603 2,302 3.6
سشرق سیمان شرق‌ 21,277,373 1,647 33,920,328,509 1,594 3.44
ستران سیمان تهران‌ 481,121 107 3,733,498,960 7,645 3.44
سصفها سیمان اصفهان‌ 55,236 46 777,151,426 13,873 3.28
سخواف سیمان مجد خواف 1,699,883 307 5,212,002,274 3,066 2.96
سیدکو سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان  1,542,977 115 3,097,176,354 1,997 2.1
سکرما سیمان کرمان‌ 2,692,689 700 9,892,065,268 3,674 2.08
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 1,898,702 280 3,211,827,529 1,692 1.81
سلار شرکت سیمان لارستان 443,905 97 2,761,344,018 6,221 1.77
ساراب سیمان داراب‌ 4,346,650 580 10,029,074,554 2,307 1.63
سقاین سیمان قائن‌ 208,006 194 2,793,137,732 13,428 1.56
سپاها سیمان سپاهان‌ 20,390,575 1,725 35,895,599,460 1,760 1.5
سصوفی سیمان صوفیان‌ 707,518 144 1,691,598,677 2,391 1.06
سکارون سیمان کارون 149,402 25 903,640,040 6,048 0.82
سدشت صنایع سیمان دشتستان 291,914 98 806,779,761 2,757 0.4
سدور سیمان دورود 17,074,108 1,728 30,171,957,001 1,767 0.17
سفانو سیمان فارس نو 0 0 0 8,473 0
سخزر سیمان خزر 0 0 0 3,239 0
سغرب سیمان غرب‌ 0 0 0 4,521 0
سهگمت سیمان هگمتان‌ 0 0 0 4,020 0
ساروم سیمان ارومیه‌ 0 0 0 3,196 0
سنیر سیمان سفیدنی‌ریز 0 0 0 21,190 0
سفار سیمان فارس‌ 0 0 0 13,366 0
سیلام سیمان ایلام‌ 0 0 0 6,556 0
سبجنو سیمان بجنورد 0 0 0 9,328 0
سمتاز سیمان ممتازان کرمان 0 0 0 3,936 0
سهرمز سیمان هرمزگان‌ 30,162 18 267,505,784 8,890 -0.03
سمازن سیمان مازندران‌ 1,516,816 159 3,803,887,166 2,508 -0.32
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir

تعداد بازدید : 14

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر