سومین روز پیاپی تجمع مالباختگان بورس

  • چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 12:49

اخبار => اخبار بورس

مالباختگان بورس برای سومین روز تجمع اعتراضی کردند.
سومین روز پیاپی تجمع مالباختگان بورس


ارسال نظر

ارسال