سومین روز پیاپی تجمع مالباختگان بورس

سومین روز پیاپی تجمع مالباختگان بورس

مالباختگان بورس برای سومین روز تجمع اعتراضی کردند.

چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 12:49

تعداد بازدید : 30

ثبت نظر

ارسال