سهامداران کرمان موتور، زامیان و پارس خودرو زیان کردند

سهام بهمن دیزل روی دور تند

سهام بهمن دیزل روی دور تند

امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در گروه صنایع خودرو و قطعات بورس و فرابورس بیش از ۴۵ میلیون سهم به ارزش ۱۴۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و سهامدارن شرکت‌های کرمان موتور، زامیاد، پارس خودرو، محورسازان ایران خودرو و سایپا شاهد افت ارزش دارایی‌های خود بودند.

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 13:46

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، ارزش هر سهم شرکت بهمن دیزل 18.58 درصد، تولید محور خودرو، رادیاتور ایران و الکتریک خودروی شرق 5 درصد و سهام شرکت‌هایی چون فنرسازی‌ زر، کمک‌ فنر ایندامین‌، فنرسازی‌ خاور، ایرکا پارت صنعت، نیرو محرکه‌، گروه‌ بهمن‌، ایران‌ خودرو، رینگ‌ سازی‌ مشهد، صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران‌ و  مهرکام‌ پارس‌ بیش از 4 درصد رشد داشت.

 

تغییرات سهام شرکت‌های گروه خودرو و قطعات خودرو در بورس و فرابورس - 1398/02/28
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
خدیزل بهمن دیزل 26,713,399 2,459 211,932,594,019 7,934 18.58
خمحور تولیدمحورخودرو 486,981 58 2,515,541,868 5,166 5
ختور رادیاتور ایران‌ 2,218,498 172 10,677,218,870 4,813 5
خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 1,438,641 161 3,747,659,805 2,605 5
خزرح فنرسازی‌زر 2,778,492 269 2,339,250,601 842 4.99
خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 584,073 36 1,523,262,384 2,608 4.99
خفنر فنرسازی‌خاور 541,481 148 6,887,429,390 12,720 4.99
خکار ایرکا پارت صنعت 21,017,672 1,387 47,810,824,968 2,275 4.94
خمحرکه نیرو محرکه‌ 4,886,982 476 14,575,468,728 2,983 4.92
خبهمن گروه‌بهمن‌ 14,787,238 779 24,678,634,637 1,669 4.77
خودرو ایران‌ خودرو 67,363,965 4,061 302,742,814,092 4,494 4.73
خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 1,647,521 249 4,922,842,009 2,988 4.7
خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ 30,608,690 1,853 37,269,257,827 1,218 4.64
خمهر مهرکام‌پارس‌ 41,821,415 2,150 54,171,030,868 1,295 4.6
خزر فنرسازی‌زر 6,115,254 599 11,004,937,159 1,800 4.17
خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 13,341,500 1,040 51,749,793,198 3,879 3.99
ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,116,734 642 18,655,356,726 8,813 3.05
ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 12,445,757 1,155 23,174,170,429 1,862 2.7
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 2,730,886 575 12,821,429,888 4,695 2.58
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 5,669,728 927 27,435,954,229 4,839 2.37
خپویش سازه‌ پویش‌ 96,397 44 3,128,235,636 32,452 2.06
خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 1,769,685 369 8,045,799,289 4,546 2
ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 23,735,827 1,417 23,881,169,745 1,006 1.72
خاذین سایپاآذین‌ 9,929,165 1,264 22,856,613,577 2,302 1.72
خکاوه سایپا دیزل 30,197,786 2,312 48,807,228,295 1,616 1.19
خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 3,895,893 589 15,502,083,231 3,979 0.4
خچرخش چرخشگر 0 0 0 2,494 0
خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 0 0 0 22,534 0
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 0 0 0 11,858 0
خاور ایران خودرو دیزل 0 0 0 1,443 0
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 4,000 1 18,012,000 4,503 0
خساپا سایپا 170,367,659 8,638 231,440,600,293 1,358 -0.07
خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 7,231,550 751 11,640,322,028 1,610 -0.12
خپارس پارس‌ خودرو 99,571,630 5,034 101,797,178,697 1,022 -0.39
خزامیا زامیاد 78,935,835 4,416 102,155,415,157 1,294 -0.54
خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 27,689,047 1,387 44,080,962,824 1,592 -2.21
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir


 

 

تعداد بازدید : 8

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر