رشد ۱۰.۲۳ درصدی برای سهامدارن ختراک

سهامداران پارس خودرو و سایپا ضرر کردند

سهامداران پارس خودرو و سایپا ضرر کردند

امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ روز خوبی برای سهامداران موتورسازان تراکتورسازی ایران، سایپا آذین، قطعات اتومبیل ایران، آهنگری تراکتورسازی ایران، پارس خودرو، سایپا و محورسازان ایران خودرو نبود چرا که با افت ارزش سهام خود مواجه شدند.

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 14:43

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، در نتیجه داد و ستد سهامداران در گروه صنایع خودرو و قطعات آن، ارزش هر سهم شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران بیش از 10 درصد و سهام کمک فنر ایندامین، فنرسازی خاور، تولید محور خودرو، بهمن دیزل، لنت ترمز ایران، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، الکترونیک خودرو شرق، تیرو محرکه، ایرکا پارت صنعت و رادیاتور ایران رشد بالای 4 درصد داشت.

 

تغییرات سهام شرکت‌های گروه خودرو و قطعات خودرو در بورس و فرابورس - 1398/02/25
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,037,098 293 17,420,706,607 8,552 10.23
خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 292,572 58 726,748,848 2,484 4.99
خفنر فنرسازی‌خاور 84,606 61 1,025,001,690 12,115 4.99
خمحور تولیدمحورخودرو 2,065,358 199 10,161,358,884 4,920 4.99
خدیزل بهمن دیزل 730,778 57 4,889,635,598 6,691 4.99
خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 17,051 20 403,502,794 22,534 4.95
خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 16,071,516 964 59,940,047,974 3,730 4.8
خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 30,379,990 2,163 75,375,103,440 2,481 4.68
خمحرکه نیرو محرکه‌ 4,941,890 447 14,050,561,183 2,843 4.6
خکار ایرکا پارت صنعت 26,615,938 2,055 57,701,656,031 2,168 4.48
ختور رادیاتور ایران‌ 4,917,639 558 22,540,133,688 4,584 4.11
خاور ایران خودرو دیزل 3,828,339 199 5,523,854,687 1,443 3.89
خپویش سازه‌ پویش‌ 40,768 21 1,296,342,800 31,798 3.84
خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 18,357,732 888 29,888,611,335 1,628 3.17
خمهر مهرکام‌پارس‌ 13,949,203 1,063 17,270,237,420 1,238 3
خزر فنرسازی‌زر 13,623,108 1,176 23,544,398,052 1,728 2.98
خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ 21,281,127 1,596 24,774,595,756 1,164 1.66
خزرح فنرسازی‌زر 3,816,809 293 3,061,944,823 802 1.26
خودرو ایران‌ خودرو 63,704,220 4,369 273,335,557,078 4,291 1.11
خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 3,376,983 504 9,637,847,576 2,854 1.1
خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 4,442,892 767 17,606,299,825 3,963 0.94
خبهمن گروه‌بهمن‌ 30,444,947 1,485 48,498,780,622 1,593 0.89
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 6,471,657 1,305 30,588,853,143 4,727 0.75
ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 20,812,113 1,453 20,582,160,256 989 0.51
خزامیا زامیاد 111,064,073 5,560 144,534,596,220 1,301 0.31
خکاوه سایپا دیزل 37,107,669 2,805 59,278,531,827 1,597 0.13
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 3,212,087 690 14,702,220,040 4,577 -1.27
خاذین سایپاآذین‌ 11,141,788 1,158 25,212,632,728 2,263 -1.35
ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 4,483,273 477 8,128,596,825 1,813 -1.68
خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,197,663 489 9,794,557,860 4,457 -1.78
خپارس پارس‌ خودرو 114,173,654 5,235 117,140,740,467 1,026 -1.82
خساپا سایپا 202,908,825 10,368 275,691,942,496 1,359 -2.02
خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 6,175,540 745 9,953,270,876 1,612 -2.83

تعداد بازدید : 9

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر