نبض سهام بانک‌ها امروز چگونه زد؟

روز خوب سهامداران اقتصاد نوین، سینا و پارسیان

روز خوب سهامداران اقتصاد نوین، سینا و پارسیان

امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در بازار سهام ایران، سهام بانک اقتصاد نوین ۴.۹۶ درصد، بانک سینا ۴.۸۳ درصد، بانک پارسیان ۴.۳ درصد، بانک آینده ۲.۱۸ درصد، پست بانک ایران ۷۴ صدم درصد، بانک تجارت ۲۴ صدم درصد و بانک کارآفرین ۲۲ صدم درصد رشد را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 6:30

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، امروز قیمت هر سهم بانک اقتصاد نوین‌ 3152 ریال، بانک سینا 1302 ریال، بانک پارسیان‌ 1747 ریال، بانک آینده 1403 ریال، پست بانک ایران 2168 ریال، بانک تجارت 410 ریال، بانک کارآفرین‌ 1845 ریال، بانک خاورمیانه 3675 ریال، بانک پاسارگاد 1410 ریال، بانک سرمایه 1046 ریال، بانک ملت 3314 ریال و بانک سامان 1632 ریال قیمت خورد.
 

 

ارزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس ایران - 98/02/10
نماد نام شرکت دیروز امروز تغییر درصد تغییر EPS P/E
ونوین بانک اقتصاد نوین‌            3,003             3,152 149 4.96 -51 -61.80
وسینا بانک سینا            1,242             1,302 60 4.83 90 14.47
وپارس بانک پارسیان‌            1,675             1,747 72 4.3 324 5.39
وآیند بانک آینده            1,373             1,403 30 2.18 60 23.38
وپست پست بانک ایران            2,152             2,168 16 0.74 -420 -5.16
وتجارت بانک تجارت                 409                 410 1 0.24 -146 -2.81
وکار بانک کارآفرین‌            1,841             1,845 4 0.22 -140 -13.18
وخاور بانک خاورمیانه            3,684             3,678 -6 -0.16 482 7.63
وپاسار بانک پاسارگاد            1,414             1,410 -4 -0.28 62 22.74
سمایه بانک سرمایه            1,049             1,046 -3 -0.29 -18741 -0.06
وبملت بانک ملت            3,343             3,314 -29 -0.87 139 23.84
سامان بانک سامان            1,668             1,632 -36 -2.16 64 25.50
وبصادر بانک صادرات ایران                 453                 453 0 0 -146 -3.10
توسعه اعتباری توسعه            1,654             1,654 0 0 188 8.80
وشهر بانک شهر                 816                 816 0 0 288 2.83
حکمت بانک حکمت ایرانیان            1,000             1,000 0 0 -20 -50.00
حکمت2 بانک حکمت ایرانیان            1,000             1,000 0 0 -20 -50.00
وکوثر موسسه اعتباری کوثر            1,000             1,000 0 0 16 62.50
وکوثر2 موسسه اعتباری کوثر            1,000             1,000 0 0 16 62.50
وقوام بانک قوامین            1,000             1,000 0 0 -69 -14.49
وقوام2 بانک قوامین            1,000             1,000 0 0 -69 -14.49
وانصار2 بانک انصار            2,086             2,086 0 0 349 5.98
ومهر بانک مهر اقتصاد 1000.00 1,000 0 0 234.00 4
ومهر2 بانک مهر اقتصاد 1000.00 1,000 0 0 234.00 4
www.donyayebank.ir پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه 

تعداد بازدید : 42

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر