آمار

کارنامه هفت ماهه بادین از نگاه دنیای بانک و بیمه

راز رضایت مردم و سهامداران از بیمه آسیا

راز رضایت مردم و سهامداران از بیمه آسیا

دنیای بانک و بیمه: میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال رسیده در حالی که میزان رشد خسارت پرداخت شده توسط این شرکت به مدیرعاملی مسعود بادین در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد بوده است. افزون بر اینکه نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا از ۵۲ درصد در مهر پارسال به ۴۹ درصد در مهر امسال کاهش یافته است.

پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 4:34

به گزارش دنیای بانک و بیمه، مجموع حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست پارسال ۲۴ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که این میزان در هفت ماه نخست امسال با رشدی ۴۰ درصدی به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداخت شده بیمه آسیا از رقم ۱۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال در پایان مهر پارسال با ۳۱ درصد رشد به ۱۷ هزار و ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

نکات کلیدی بر عملکرد بیمه آسیا

مجموع حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست پارسال ۲۴ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که این میزان در هفت ماه نخست امسال با رشدی ۴۰ درصدی به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداخت شده بیمه آسیا از رقم ۱۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال در پایان مهر پارسال با ۳۱ درصد رشد به ۱۷ هزار و ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

نکات کلیدی بر عملکرد بیمه آسیا

  • از مجموع کل حق بیمه تولیدی این شرکت در مهرماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۳۵ درصد در رشته بیمه درمان، ۳۷ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۹ درصد در رشته بیمه بدنه، ۶ درصد در رشته بیمه زندگی و ۱۳ درصد در سایر رشته‌های بیمه‌ها بوده است.
  • از مجموع کل خسارت پرداختی توسط شرکت در مهرماه ۱۳۹۸، سهم بیمه درمان ۲۵ درصد، سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۵۱ درصد، سهم بیمه بدنه خودرو، ۱۲ درصد، سهم بیمه‌های زندگی، ۵ درصد و سهم سایر رشته‌ها هم ۷ درصد برآورد شده است.
  • از مجموع کل حق بیمه تولیدی این شرکت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۵ درصد در رشته بیمه درمان، ۴۰ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۲ درصد در رشته بیمه بدنه، ۸ درصد در رشته بیمه زندگی و ۱۵ درصد در سایر رشته‌های بیمه‌ها بوده است.
  • از مجموع کل خسارت پرداختی توسط شرکت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸، سهم بیمه درمان ۲۶ درصد، سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۴۶ درصد، سهم بیمه بدنه خودرو، ۱۳ درصد، سهم بیمه‌های زندگی، ۷ درصد و سهم سایر رشته‌ها هم ۸ درصد برآورد شده است.
  • نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی در پایان مهر امسال ۴۹ درصد برآورد می‌شود.

نقد دنیای بانک و بیمه: تغییر در سبد بیمه‌گری شرکت بیمه آسیا و افزایش سهم سایر رشته‌های بیمه نسبت به رشته‌هایی چون شخص ثالث و درمان تکمیلی، نشان می‌دهد که مدیران این شرکت در صدد افزایش رضایت سهامداران به روند رو به سودآوری شرکت هستند و افزون بر این به نظر می‌رسد سهم بیمه آسیا از بازار بیمه هم در حال رشد است. رویکرد مدیران این شرکت در بهبود نقدینگی شرکت و تسریع در پرداخت خسارت‌ها هم رضایت بیمه‌گذاران را به همراه داشته که می‌تواند بر وفاداری آنها بیافزاید. پیش‌بینی می‌شود که شرکت بیمه آسیا روند رو به رشد سهم خود از بازار بیمه را با اصلاح سبد پرتفوی بیمه‌گری ادامه دهد و با اعمال برنامه‌هایی جهت ارتقای شاخص مدیریت ریسک در رشته‌های دیگر، نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی در پایان سال در محدوده کمتر از 50 درصد نوسان داشته باشد. 

تعداد بازدید : 1

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر