آمار

پیام‌های ناظر در روز ۱۱ خرداد ۹۸

توقف نماد بیمه حکمت در فرابورس

توقف نماد بیمه حکمت در فرابورس

ناظر بازار سهام ایران امروز ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ از تعلیق نماد معاملاتی لکما به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات، اتمام عرضه سهام تعهد شده تادیه نشده نماد وجکمت،ثبت معاملات اشخاص وابسته به نیروهای مسلح در چارچوب طرح ادغام بانک ها، ثبت معاملات اشخاص حقوقی غیروابسته نیروهای مسلح درچارچوب طرح ادغام بانکها و ثبت معاملات اشخاص حقیقی در چارچوب طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری خبر داد.

یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 4:48

به گزارش دنیای بانک و بیمه، آخرین پیام‌های ناظر بازار سهام ایران را بخوانید:

تعلیق نماد معاملاتی (لکما۱) به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات ۹۸/۳/۱۱ ۱۳:۴۵
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ باتوجه به وجود ابهام با اهمیت در اطلاعات منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی (لکما۱) توسط فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تعلیق شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
اتمام عرضه سهام تعهد شده تادیه نشده در نماد (وحکمت۱) ۹۸/۳/۱۱ ۱۲:۰۸
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به فروش تمامی سهام تعهد شده تادیه نشده شرکت بیمه حکمت صبا (وحکمت۱) نماد معاملاتی مذکور متوقف شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
ثبت معاملات اشخاص وابسته به نیروهای مسلح در چارچوب طرح ادغام بانک ها ۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۴۸
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران پیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نمادهای تعیین شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات صرفاً با مبلغ ۷۸۸ ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ ۵۸۸ ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ ۱ ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ ۷۰۷ ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد به ترتیب در نمادهای معاملاتی(حکمت۴)،(وکوثر۴)،(وقوام۴) و (ومهر۴) امروز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ثبت معاملات اشخاص حقوقی غیروابسته نیروهای مسلح درچارچوب طرح ادغام بانکها ۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۴۷
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، پیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بر اساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و صرفاً بر اساس قیمت پایانی سهام در زمان توقف نماد معاملاتی مربوطه (مبلغ ۷۸۸ ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ ۵۸۸ ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ ۶۴۱ ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ ۷۰۷ ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد) به ترتیب در نمادهای معاملاتی (حکمت۲) ،(وکوثر۲)،(وقوام۲) و (ومهر۲) امروز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ثبت معاملات اشخاص حقیقی در چارچوب طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری ۹۸/۳/۱۱ ۱۱:۴۶
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران پیرو پیام های قبلی این مدیریت در راستای اجرای طرح ادغام بانک ها و موسسه اعتباری، به اطلاع می رساند؛ معاملات در نماد های تعیین شده برای اشخاص حقیقی براساس سفارش های فروش وارده در سامانه معاملات و با قیمت ثابت ۱۰۰۰ ریال در نمادهای (وکوثر۱)، (ومهر۱)، (حکمت۱)، (وقوام۱) امروز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به صورت معامله خارج از جلسه رسمی معاملاتی ثبت می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
 
تعداد بازدید : 4

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر