تجمع مالباختگان بازار سرمایه مقابل مجلس

  • یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 16:8

اخبار => اخبار بورس

گروهی از مالباختگان بازار سرمایه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با متخلفان ‌و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.
تجمع مالباختگان بازار سرمایه مقابل مجلس

گروهی از مالباختگان بازار بورس و سرمایه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار استیضاح وزیر اقتصاد و برخورد با مسئولان متخلف و احیای حقوق خود شدند.

هم چنین گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواهان همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تامین اجتماعی شدند.


ارسال نظر

ارسال