آمار

پرویز عقیلی کرمانی تاکید کرد:

تأثیر مثبت ارزی بر درآمد بانک خاورمیانه

پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه می‌گوید: تصمیم بانک مرکزی در ارتباط با نرخ‌های جدید تسعیر ارز اثر مثبتی بر درآمدهای بانک خاورمیانه خواهد داشت، چراکه وضعیت باز ارزی این بانک در پایان سال گذشته معادل ۴۶ میلیون یورو برآورد شده است. جزییات بیشتر هم قرار است همزمان با انتشار صورت‌های مالی بانک خاورمیانه فاش شود.

یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 15:42

به گزارش دنیای بانک و بیمه،متن نامه پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه را بخوانید

تعداد بازدید : 5

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر