با ۷۹ درصد جهش رخ داد

بانک گردشگری پیشتاز بازار سهام ایران

بانک گردشگری پیشتاز بازار سهام ایران

ارزش هر سهم بانک گردشگری با نماد وگردش در نخستین روز بازگشایی این نماد در بازار معاملات سهام ایران رشد ۷۹.۱۸ درصدی را تجربه کرد و بیشترین رشد ارزش سهام را در بین شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس آنهم در آخرین روز داد و ستد سهامداران به خود اختصاص داد.

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 12:26

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه،پس از بانک گردشگری، بانک آینده با ۶.۰۶ درصد، بانک اقتصاد نوین با ۴.۹۸ درصد، بانک سینا با ۴.۴۵ درصد، بانک ملت با ۲.۹۳ درصد، بانک صادرات با ۸۸ صدم درصد، بانک تجارت با ۷۳ صدم درصد، بانک کارآفرین با ۱۶ صدم درصد و بانک پاسارگاد هم با ۷ صدم درصد به ترتیب بیشترین رشد قیمت را در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضر در بورس و فرابورس را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که موسسه اعتباری توسعه با افت سنگین ۱۱.۶۱ درصدی ارزش سهام خود مواجه شد و ارزش سهام بانک‌های پارسیان، سرمایه، سامان، خاورمیانه و پست بانک هم با افت اندک مواجه شدند.

 

ارزش سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس ایران - 98/02/11
نماد نام شرکت دیروز امروز تغییر درصد تغییر EPS P/E
وگردش بانک گردشگری          754      1,351 597 79.18 - -
وآیند بانک آینده      1,403      1,488 85 6.06 60 24.80
ونوین بانک اقتصاد نوین‌      3,152      3,309 157 4.98 -51 -64.88
وسینا بانک سینا      1,302      1,360 58 4.45 90 15.11
وبملت بانک ملت      3,314      3,411 97 2.93 139 24.54
وبصادر بانک صادرات ایران          453          457 4 0.88 -146 -3.13
وتجارت بانک تجارت          410          413 3 0.73 -146 -2.83
وکار بانک کارآفرین‌      1,845      1,848 3 0.16 -140 -13.20
وپاسار بانک پاسارگاد      1,410      1,411 1 0.07 62 22.76
حکمت بانک حکمت ایرانیان      1,000      1,000 0 0 -20 -50.00
وکوثر2 موسسه اعتباری کوثر      1,000      1,000 0 0 16 62.50
وقوام2 بانک قوامین      1,000      1,000 0 0 -69 -14.49
وانصار2 بانک انصار      2,086      2,086 0 0 349 5.98
حکمت2 بانک حکمت ایرانیان      1,000      1,000 0 0 -20 -50.00
وکوثر موسسه اعتباری کوثر      1,000      1,000 0 0 16 62.50
وشهر بانک شهر          816          816 0 0 288 2.83
وقوام بانک قوامین      1,000      1,000 0 0 -69 -14.49
ومهر2 بانک مهر اقتصاد      1,000      1,000 0 0 234 4.27
ومهر بانک مهر اقتصاد      1,000      1,000 0 0 234 4.27
وپست پست بانک ایران      2,168      2,161 -7 -0.32 -420 -5.15
وخاور بانک خاورمیانه      3,678      3,657 -21 -0.57 482 7.59
سامان بانک سامان      1,632      1,620 -12 -0.74 64 25.31
سمایه بانک سرمایه 1046.00 1,038 -8 -0.76 -18741.00 0
وپارس بانک پارسیان‌ 1747.00 1,730 -17 -0.97 324.00 5
توسعه موسسه اعتباری توسعه 1654.00 1,462 -192 -11.61 188.00 8
www.donyayebank.ir پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه 

تعداد بازدید : 651

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر