آمار

برات کریمی: خریدار پیدا نکردیم

بانک دی مزایده کارگزاری دی را باطل کرد

بانک دی از ابطال مزایده فروش ۴۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری دی خبر داد و اعلام کرد که شرکت توسعه مدیریت هدف به عنوان تنها متقاضی خرید سهام کارگزاری دی، ۵ درصد مبلغ پایه معامله را واریز نکرده بود. همچنین قیمت پیشنهادی خریدار سهام کارگزاری دی به ازای هر سهم ۵ هزار ریال معادل ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام شده بود.

یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 12:16

به گزارش دنیای بانک و بیمه،متن صورتجلسه بازگشایی پاکت مزایده فروش سهام کارگزاری دی وابسته به بانک دی را بخوانید. از قرار اطلاع پیشنهادی هم برای خرید سهام توسعه دیدار ایرانیان، خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان، خدمات ارزی و صرافی بانک دی و تجارت الکترونیک دی هم دریافت نشده است.

تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر