سهام کرمان خودرو، ایران خودرو و پارس خودرو ریزش کرد

ایران خودرو دیزل از بقیه جلو زد

ایران خودرو دیزل از بقیه جلو زد

امروز در بازار معاملات سهام ایران ارزش سهام شرکت‌های کرمان خودرو، ایران خودرو، پارس خودرو، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و هلدینگ سرمایه‌گذاری رنا افت کرد و سهامداران شرکت ایران خودرو دیزل شاهد رشد ۸.۴۲ درصدی ارزش سهام خود بودند.

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 7:37

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،امروز در بازار معاملات سهام ایران ارزش سهام شرکت‌های کرمان خودرو، ایران خودرو، پارس خودرو، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و هلدینگ سرمایه‌گذاری رنا افت کرد و سهامداران شرکت ایران خودرو دیزل شاهد رشد 8.42 درصدی ارزش سهام خود بودند.

 

تغییرات سهام شرکت‌های گروه خودرو و قطعات خودرو در بورس و فرابورس - 1398/02/23
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
خاور ایران خودرو دیزل 129,453,425 7,498 166,608,261,585 1,287 8.42
خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 3,708,591 668 15,926,809,063 4,295 5.94
تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 60,898 97 711,414,262 11,682 5.55
خدیزل بهمن دیزل 3,590,885 181 21,796,671,950 6,070 5
خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 4,339,650 332 9,798,929,700 2,258 4.97
خپویش سازه‌ پویش‌ 75,301 55 2,328,840,132 30,927 4.92
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 4,887,624 739 21,655,154,626 4,431 4.75
خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 14,485,646 769 32,645,603,780 2,254 4.74
خچرخش چرخشگر 63,067,190 3,556 157,308,758,967 2,494 4.66
خزر فنرسازی‌زر 4,657,405 436 7,470,926,604 1,604 4.63
خکار ایرکا پارت صنعت 6,708,272 530 13,324,027,178 1,986 4.36
ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 1,793,790 325 13,915,749,002 7,758 4.34
خفنر فنرسازی‌خاور 229,274 120 2,520,069,610 10,992 4.28
خمحرکه نیرو محرکه‌ 4,266,214 438 11,047,224,020 2,589 4.19
خکاوه سایپا دیزل 37,983,081 2,646 56,726,804,709 1,493 3.75
ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 5,467,829 488 9,747,492,652 1,783 3.3
خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ 31,916,889 2,065 34,935,533,392 1,095 3.2
خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 7,755,491 737 12,308,088,914 1,587 2.72
خاذین سایپاآذین‌ 13,956,897 1,271 30,647,051,298 2,196 2.52
خمهر مهرکام‌پارس‌ 16,909,291 1,056 19,388,442,308 1,147 2.32
خبهمن گروه‌بهمن‌ 13,727,159 774 20,695,263,873 1,508 1.62
خزرح فنرسازی‌زر 1,008,086 121 745,324,901 739 1.23
خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 1,271,429 361 5,653,160,168 4,446 0.91
خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 4,136,218 480 11,150,092,847 2,696 0.9
خزامیا زامیاد 333,009,389 12,380 411,819,049,563 1,237 0.41
خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 0 0 0 21,472 0
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 0 0 0 4,503 0
خمحور تولیدمحورخودرو 579,539 121 2,624,851,906 4,529 -0.07
ختور رادیاتور ایران‌ 4,286,437 816 18,011,711,227 4,202 -0.17
خساپا سایپا 277,247,687 13,442 368,346,177,059 1,329 -0.3
خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 2,433,470 440 9,235,504,318 3,795 -0.86
ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 33,001,465 2,192 31,065,853,103 941 -1.26
خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 14,213,666 1,753 48,437,612,894 3,408 -1.59
خپارس پارس‌ خودرو 279,193,670 11,476 279,175,893,122 1,000 -2.34
خودرو ایران‌ خودرو 132,774,457 9,063 538,762,048,993 4,058 -2.43
خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 27,418,797 1,222 43,266,861,666 1,578 -4.65
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir

تعداد بازدید : 24

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر