بندهای حسابرس بر کارنامه ۶ ماهه

انتشار گزارش حسابرسی بانک اقتصاد نوین

انتشار گزارش حسابرسی بانک اقتصاد نوین

حسابرس قانونی بانک اقتصاد نوین گزارشی از آخرین وضعیت گروه مالی وابسته به اقتصاد نوین در بخش‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، مبنای نرخ تسعیر ارز، وضعیت حساب‌های دریافتنی و اختلاف با سازمان امور مالیاتی و همچنین اختلاف با بانک مرکزی بر سر برداشت شبانه از حساب بانک اقتصاد نوین در دولت گذشته را منتشر کرد.

یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 3:50

به گزارش دنیای بانک و بیمه،متن گزارش حسابرس قانونی بانک اقتصاد نوین در ارتباط با صورت‌های مالی نیمه نخست امسال را بخوانید:

مبانی نتیجه‌گیری مشروط

طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی و نیز مطالبات مشکوک الوصول آن‌ها به شرح یادداشت ۱۳ صورت‌های مالی افشاء شده است. در این رابطه با توجه به طبقه‌بندی نامناسب تسهیلات اعطایی ازجمله شامل طبقه‌بندی ۹۲۲ ۴۶ میلیارد ریال از تسهیلات غیر جاری در طبقه جاری (سال قبل مبلغ ۲۷۹ ۵۷ میلیارد ریال)، عدم طبقه‌بندی مناسب و عدم اعمال ذخیره کافی برای تسهیلات استمهالی، عدم محاسبه ذخیره کافی برای تسهیلاتی که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها می‌گذرد، در نظر نگرفتن ذخیره عمومی برای تسهیلات غیر جاری که مشمول ذخیره اختصاصی نمی‌شود و سایر موارد موجود، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات اعطایی کمتر مورد شناسایی قرارگرفته است. همچنین در دوره جاری مبلغ ۰۱۰ ۱ میلیارد ریال سود تسعیر ارز (سال قبل ۳۷۳ ۶ میلیارد ریال) و در سال مالی قبل از بابت تسهیلات مشکوک الوصول، مبلغ ۹۶۱ ۳ میلیارد ریال درآمد وجه التزام برخلاف استانداردهای حسابداری (و با توجه به الزام بانک مرکزی به اصلاح آن) شناسا