اختصاصی دنیای بانک از پیشنهاد هیات مدیره

افزایش ۱۶۰ درصدی سرمایه بانک ملت

افزایش ۱۶۰ درصدی سرمایه بانک ملت

هیئت‌مدیره بانک ملت پیشنهاد افزایش ۱۶۰ درصدی سرمایه این بانک را از محل سود انباشته داده که با اجرایی شدن این پیشنهاد سرمایه بانک ملت از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۱۳۰ هزار میلیارد خواهد رسید. این پیشنهاد باید به تصویب سهامداران بانک برسد و به گفته اعضای هیئت‌مدیره بانک ملت، تصویب این پیشنهاد فرصتی جهت تداوم توسعه فعالیت‌های بانک و بهبود نسبت کفایت سرمایه خواهد شد.

سه شنبه 14 آبان 1398 ساعت 16:52

به گزارش دنیای بانک و بیمه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه هیئت‌مدیره بانک ملت به تائید و امضای هر 5 عضو هیئت‌مدیره یعنی علیرضا لگزایی، محمد بیگدلی، بهمن اسکندری، مرتضی نجف و محمدتقی صمدی رسیده است و در توجیه گزارش خود خطاب به سهامداران نوشته‌اند: یکی از عوامل اصلی موفقیت هر بانک، توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاران و سهامداران است و ازآنجایی‌که بانک برای انجام عملیات بانکی خود همواره از طرف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، دارای محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیری است، برای افزایش سود عملیاتی بانک، پوشش هزینه‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران، توازن بین بازده سهامداران و سپرده‌گذاران، افزایش بیشتر سود خالص سهامداران از طریق افزایش سهم درآمدهای غیر مشاع در سبد درآمدهای بانک، رفع محدودیت‌های حاکم بر سقف مجاز اعطای تسهیلات، رفع محدودیت‌های مربوط به سقف مجاز تحصیل دارایی‌های ثابت، رفع محدودیت‌های مربوط به وضعیت باز ارزی و رفع محدودیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و ... اتخاذ راهبردی کارا و اثربخش ضروری خواهد بود.

همچنین اگرچه بانک‌ها به دلیل نقشی که بر عهده‌دارند، قادرند منابع لازم را از طریق سپرده گیری از مردم تأمین کرده و از طریق اعطای تسهیلات درآمد کسب کنند؛ لیکن برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها، تقریباً حدود تمامی فعالیت‌های اصلی یک بانک ازجمله اعطای تسهیلات، تحصیل دارایی‌های ثابت و ... برحسب ضرایب و یا درصدهایی از مبلغ سرمایه نظارتی - پایه آن بانک تعیین می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به قوانین برنامه توسعه، حرکت به سمت درآمدهای کارمزدی، غیر مشاع و غیر وابسته به درآمد حاصل از اعطای تسهیلات اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بر این اساس، افزایش سرمایه بانک برای رفع محدودیت‌های ناشی از صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و توسعه بانکداری الکترونیک بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود. هیئت‌مدیره بانک ملت تأکید دارد: افزایش سرمایه بانک ملت به رقم 130 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته باعث بهبود عملکرد بانک و گسترش فعالیت‌های بانکی و البته ارزش‌آفرینی برای سهامداران خواهد شد.

به گزارش دنیای بانک و بیمه، بانک ملت بر اساس صورت‌های مالی تائید شده در پایان سال مالی 1397 موفق شده بالغ‌بر 120 هزار و 977 میلیارد و 482 میلیون ریال سود خالص به دست آورد و سود انباشته بانک ملت هم 80 هزار و 555 میلیارد و 430 میلیون ریال برآورد شده است.

چرا افزایش سرمایه بانک ملت مهم است

هیئت‌مدیره بانک ملت در گزارش خود به سهامداران می‌نویسد: یکی از اصلی‌ترین وظایف نظام بانکی، تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه انواع خدمات مالی باهدف کسب بازدهی مناسب برای سپرده‌گذاران و سهامداران بده و یکی از عوامل اصلی موفقیت هر بانک، توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاران و سهامداران خواهد بود و این اهداف وقتی محقق می‌شود که بانک از سرمایه مناسب و کافی برخوردار باشد. البته اگرچه بانک‌ها به دلیل نقشی که بر عهده‌دارند، قادرند منابع لازم را از طریق سپرده گیری از مردم تأمین و با اعطای تسهیلات درآمد کسب کنند؛ لیکن برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها، تقریباً حدود تمامی فعالیت‌های اصلی یک بانک برحسب ضرایب و یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین می‌سود که ازجمله این موارد عبارت‌اند از:

  • نسبت کفایت سرمایه، به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی میزان ریسک و مخاطرات قابل قبال توسط یک بانک در
  • به‌کارگیری منابع مالی آن در انواع دارایی‌ها؛
  • سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد؛
  • -سقف مجموع تسهیلات اعطایی در هر زمان؛
  • سقف کلی مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر زمان؛
  • سقف تحصیل دارایی‌های ثابت؛
  • -سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛
  • حدود وضعیت باز ارزی؛
  • -سایر موارد از قبیل داشتن روابط با بانکداری بین‌الملل در خصوص اخذ خطوط اعتباری ارزی، پذیرش ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی صادره و ...

هیئت‌مدیره بانک ملت نتیجه می‌گیرد که به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان افزایش منابع از طریق سپرده گیری را به دلیل عدم امکان مصارف آن، غیرممکن می‌سازد و از سوی دیگر افزایش منابع سپرده‌ای نسبت به سرمایه سهامداران، موجب کاهش سهم درصد سود سهامداران از فعالیت‌های بانک خواهد شد؛ بنابراین افزایش سرمایه بانک جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های بانک و افزایش متناسب بازدهی سپرده‌گذاران و سهامداران ضروری است.

تعداد بازدید : 37

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر