آمار

بازگشایی نماد سمتاز با ۱۰۳ درصد رشد

افت ۱۲ درصدی سهام سیمان درود

افت ۱۲ درصدی سهام سیمان درود

امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در گروه صنایع سیمان، کچ و آهک بورس و فرابورس ارزش هر سهم سیمان درود بیش از ۱۲ درصد، سیمان فارس و خوزستان ۵ درصد و شرکت‌های سیمان قائن و سیمان سپاهان بیش از ۳ درصد و سیمان شمال، سیمان شرق، سیمان کارون، سیمان تهران و سیمان فارس و خوزستان بالای ۴ درصد افت کرد.

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 5:55

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، سهام سیمان ممتازان کرمان هم پس از بازگشایی نماد این شرکت با رشد 103 درصدی مواجه شد و پس از آن سهامداران شرکت‌های سیمان‌ مجد خواف، سیمان‌ لارستان، سیمان‌ اصفهان‌، سیمان‌ بهبهان‌، سیمان‌ باقران، سیمان‌ داراب‌، سیمان‌ لار سبزوار و سیمان‌ خزر بیشترین افت ارزش سهام خود را شاهد بودند.

 

تغییرات سهام شرکت‌های سیمانی در بورس و فرابورس - 1398/02/23
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
سمتاز سیمان‌ ممتازان کرمان 56,831 16 454,624,680 8,000 103.25
سخواف سیمان‌ مجد خواف 3,124,609 444 8,893,204,163 2,846 7.76
سلار سیمان‌ لارستان 205,728 47 1,101,805,042 5,356 7.16
سصفها سیمان‌ اصفهان‌ 185,285 55 2,271,716,079 12,261 4.99
سبهان سیمان‌ بهبهان‌ 181,558 219 7,442,625,026 40,993 4.71
سباقر سیمان‌ باقران 1,337,375 162 2,023,624,634 1,513 4.49
ساراب سیمان‌ داراب‌ 3,061,076 357 6,646,745,010 2,171 4.48
سبزوا سیمان‌ لار سبزوار 1,732,722 206 3,892,447,372 2,246 3.93
سخزرح سیمان‌ خزر 2,200,993 273 3,720,053,205 1,690 3.24
سبجنو سیمان‌ بجنورد 288,247 159 2,334,058,801 8,097 1.15
سخاش سیمان‌ خاش‌ 516,249 173 7,692,101,412 14,900 1.05
سکرما سیمان‌ کرمان‌ 3,459,960 703 12,179,050,420 3,520 0.72
سجامح مجتمع سیمان‌ غرب آسیا 673,543 105 395,103,975 587 0.69
سجام مجتمع سیمان‌ غرب آسیا 1,322,069 235 2,060,706,317 1,559 0.52
ساروج بین المللی ساروج بوشهر 674,390 118 2,365,980,957 3,508 0.43
سمازن سیمان‌ مازندران‌ 487,190 97 1,227,631,095 2,520 0.16
ساربیل سیمان‌ آرتا اردبیل 14,360 11 167,612,770 11,696 -0.03
سهرمز سیمان‌ هرمزگان‌ 5,921 12 51,446,663 8,938 -0.08
سدشت صنایع سیمان‌ دشتستان 10,156 11 26,984,888 2,777 -0.11
سغرب سیمان‌ غرب‌ 642,277 178 2,903,567,238 4,521 -0.33
سکرد سیمان‌ کردستان 6,966,895 705 16,154,909,781 2,319 -0.64
سیلام سیمان‌ ایلام‌ 29,680 22 184,965,760 6,501 -0.9
سهگمت سیمان‌ هگمتان‌ 1,488,489 315 5,464,990,055 3,672 -0.94
سرود سیمان‌ شاهرود 844,552 121 1,632,472,558 1,933 -1.23
سخزر سیمان‌ خزر 1,547,962 227 5,048,437,932 3,261 -2.77
سقاین سیمان‌ قائن‌ 62,092 42 799,310,316 13,130 -3.1
سپاها سیمان‌ سپاهان‌ 657,942 79 1,202,717,976 1,860 -3.33
سشمال سیمان‌ شمال‌ 3,119,943 325 5,562,295,315 1,783 -4.24
سشرق سیمان‌ شرق‌ 45,033,972 2,592 69,972,058,151 1,554 -4.31
سیدکو س. توسعه صنایع سیمان‌  2,431,641 209 4,585,144,773 1,886 -4.75
سکارون سیمان‌ کارون 249,434 53 1,496,054,600 5,998 -4.82
ستران سیمان‌ تهران‌ 44,319,468 2,984 301,942,363,467 6,813 -4.87
سفارس سیمان‌ فارس ‌و خوزستان 22,911,079 635 76,683,381,413 3,347 -5
سدور سیمان‌ دورود 12,943,895 1,410 23,293,259,842 1,800 -12.2
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir

 


 

 

تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر