اعتراض سهامداران با پرتاب تخم مرغ به ساختمان بورس

  • شنبه 20 دی 1399 ساعت 20:26

اخبار => اخبار بورس

امروز تعدادی از سهامداران در یک تجمع اعتراضی به سمت ساختمان بورس تخم مرغ پرتاب کردند. سقوط شاخص بورس در ماه‌های اخیر بسیاری از سهامداران را با زیان مواجه کرده و آنها با نشان دادن اعتراض خود خواستار حمایت مسئولان هستند
اعتراض سهامداران با پرتاب تخم مرغ به ساختمان بورس


ارسال نظر

ارسال