اعتبار کارگزاری‌ها و سود و کارمزد آن مشمول مالیات شد

  • یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:38

اخبار => اخبار بورس

تسهیلات اعطایی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان به همراه سود و کارمزد دریافتی، مشمول دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده شد.

 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی اعلام کرد: به موجب بخشنامه 9 مهر موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تامین منابع مالی به استثنای اشخاص موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده، سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تامین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.

در این راستا، وفق مقررات موضوعه، ماخذ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت تسهیلات اعطایی شرکت های کارگزاری به مشتریان، سود و کارمزد دریافتی شرکت های کارگزاری از مشتریان ( ما به ازاء ارائه خدمات تامین مالی) خواهد بود.

شایان ذکر است اعتبار خرید و فروش سهام مقدار وجهی است که توسط کارگزاری به مشتریان ارائه می‌شود تا شخص بتواند در یک بازه زمانی مشخص، علاوه بر سرمایه اصلی خود از این اعتبار برای خرید و فروش اوراق بهادار استفاده کند. پس از سررسیدن تسویه اعتباری نیز نقدینگی را تهیه کنید و اعتبار کارگزاری را تسویه کنید.


ارسال نظر

ارسال