چک‌های جدید فقط با ثبت در صیاد اعتبار دارند

  • چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 14:31

اخبار => اخبار بانک

چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید که تاریخ انتشار آنها توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، تنها با ثبت در سامانه صیاد اعتبار می‌یابند.
چک‌های جدید فقط با ثبت در صیاد اعتبار دارند

چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید که تاریخ انتشار آنها توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد تنها با ثبت در سامانه صیاد اعتبار می‌یابند و ذی نفع چک در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانه می‌تواند چک خود را نقد کند. اما چک‌های کنونی الزامی به ثبت در سامانه ندارند.

 

ارسال نظر

ارسال