دخل و خرج 12 بانک منتخب در پایان آذر

پیشتازی بانک ملت؛ صادرات فاصله را کم می‌کند؟

  • چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 6:50

اخبار => اخبار بانک

بانک ملت با در اختیار داشتن حدود 31 درصد از مجموع مانده سپرده 11 بانک و یک موسسه اعتبار منتخب بورس ، دست بالاتری نسبت به دیگر رقبا دارد و پس از آن بانک صادرات با سهم 19.5 درصدی و بانک تجارت با سهم 16.6 درصدی قرار دارد. بانک پاسارگاد اما در حال حاضر از حیث مانده سپرده‌ها جلوتر از دیگر بانک‌های خصوصی است.
پیشتازی بانک ملت؛ صادرات فاصله را کم می‌کند؟

به گزارش دنیای بانک ، مجموع مانده سپرده‌ بانک ملت ، بانک صادرات ، بانک تجارت ، بانک پاسارگاد ، بانک پارسیان ، بانک اقتصادنوین ، بانک دی ، بانک کارآفرین ، بانک سینا ، بانک خاورمیانه ، پست بانک و موسسه اعتباری ملل در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 1623 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود 67 درصد از آن نزد بانک‌های ملت، تجارت و صادرات سپرده‌گذاری شده است.

سهم بانک پاسارگاد از کل مانده تسهیلات برآورد شده 9.6 درصد، بانک پارسیان 8 درصد، بانک اقتصاد نوین 5.6 درصد، بانک دی 2.2 درصد، بانک کارآفرین 1.9 درصد، بانک سینا 1.8 درصد، بانک خاورمیانه 1.6 درصد، پست بانک 1.3 و موسسه اعتباری ملل هم 1.2 درصد برآورد می‌شود.

مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده در پایان پاییز امسال هم بالغ بر 1390 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 34.2 درصد سهم بانک ملت، 15.1 درصد سهم بانک صادرات، 16.2 درصد سهم بانک تجارت و 10.8 درصد هم سهم بانک پاسارگاد بوده و این 4 بانک در مجموع 76 درصد از کل مانده تسهیلات بانک‌های مورد گزارش را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم بانک پارسیان از مانده تسهیلات بانک‌های منتخب 8.9 درصد، بانک اقتصادنوین 6 درصد، بانک دی 1.4 درصد، بانک کارآفرین 1.8 درصد، بانک سینا 1.7 درصد، بانک خاورمیانه 1.8 درصد، پست بانک 1.3 درصد و موسسه اعتباری ملل هم 9 دهم درصد بوده است.

جدول لیگ حرفه‌ای شرکت‌های بیمه در رشته آتش‌سوزی در پایان آذرماه 1399

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها

بررسی‌های دنیای بانک نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهدر پایان فصل پاییز امسال و در موسسه اعتباری ملل 65 درصد، پست بانک 85 درصد، خاورمیانه 95 درصد، سینا و کارآفرین هر کدام 85 درصد، بانک دی 54 درصد، اقتصاد نوین 92 درصد، پارسیان 95 درصد، پاسارگاد 96 درصد، تجارت 84 درصد، صادرات 66 درصد و ملت 95 درصد و به طور میانگین در این بانک‌ها و موسسه اعتباری یادشده 86 درصد برآورد می‌شود.

پارسیان و دی همچنان ناتراز

از مجموع 11 بانک و یک موسسه اعتباری منتخب، تنها بانک‌های دی و پارسیان هستند که سودی بیشتر از درآمد دریافتی از محل تسهیلات به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند و در دخل و خرج خود از محل تجهیز منابع و تخصیص آن با ناترازی مواجه هستند. بانک ملت با 11 هزار و 300 میلیارد تومان در رتبه نخست، بانک تجارت با حدود 4068 میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک پاسارگاد با 3432 میلیارد تومان در رتبه سوم و بانک صادرات با 2666 میلیارد تومان در رتبه بعدی از حیث مثبت بودن تراز قرار دارند. موسسه اعتباری ملل با تراز مثبت 1008 میلیارد تومانی در رتبه پنجم، بانک خاورمیانه با 977 میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک اقتصادنوین با 957 میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سینا با 638 میلیارد تومان در رتبه هشتم پست بانک با 4779 میلیارد تومان در رتبه نهم و بانک کارآفرین هم با 290 میلیارد تومان در رتبه دهم قرار دارد.

بانک پارسیان با کسری 2072 میلیارد تومانی و بانک دی هم با کسری 1221 میلیارد تومانی تنها 2 بانکی هستند که همچنان بیش از آنچه از محل تسهیلات درآمد دارند به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند.

 


ارسال نظر

ارسال