محرومیتهای صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه

محرومیتهای صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه

با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، اینفوگرافی محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی در بانک رفاه کارگران منتشر شد.

یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 22:18

با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و با توجه به اهمیت آن در اطلاع رسانی به مشتریان، محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
• پرداخت وجوه تمامی حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک 
• عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی 
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی 
• ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد

تعداد بازدید : 140

ثبت نظر

ارسال